Četiri godine A.A.A

Pravo da kažem, ja sam zaista uveren da imam malo talenta da bi me ljudi čitali. Ponekad nalazim veliko zadovoljstvo u pisanju. I to je sve. – Stendal

Sve zavisi od toga da imaš hrabrosti. – Kazanova

Volim da pišem. Ipak, nisam smatrala da je samo voleti dovoljno pa sam pisanje, baš kao i ukus, morala da formiram vežbajući ga, pre svega, čitanjem. Takođe, pisanje se uči i pisanjem, stalnim pisanjem. Tek tada shvatala bih koliko je misao apstraktna i koliko je napora potrebno da je artikulišem.

Nije svako pisanje stvaranje, ali iziskuje napor duha koji ja doživljavam kao zadovoljstvo i kao kada zanatlija uzme dleto i počne da kleše kamen. Negde u toj neuobličenoj masi krije se oblik, ali treba doći do njega. Kamen pruža otpor isto kao što i reči pružaju otpor. Često, ni sama ne znam šta želim da kažem dok ne sednem i počnem da pišem. Razmišljanja, nacrti, predumišljaji, sve to malo pomaže. Tek u samom činu pisanja odmotavam svoje misli, poput tela u tepihu koje će, na kraju, na njemu i poleteti.

Volim šume ali sam retko bivala u njima, posebno u onim pravim, visokim, gustim šumama. Ali, utisak da sam tamo bila postoji i ja ga koristim kao dokaz. Utisak je kriterijum istine, napisao je Marsel Prust. Svetlost, mnogo zvukova, ali tihih, krhkih, pritajenih. Eno, tamo su pečurke, a tamo tanani mlaz vode koji se sliva niz zemlju, tamo žbun, a tamo već položeno stablo, posuto mahovinom, trulo. Sve to mene navodi na pomisao da volim šume! Ali, ako bi me neko pitao u kojoj sam šumi bila, nisam sigurna da bih mogla da se pozovem na nešto konkretno i činjenično, mada ja sasvim pouzdano znam da ih volim i da sam tamo bila.

Takav je moj pristup svetu, stvarnosti i umetnosti. Ja pokušavam da formulišem što jasnije mogu utiske. Sadržim milion misli, impresija, asocijacija, ali konkretnih činjenica koje treba u trenutku verbalno da izrazim – to mi ne polazi za rukom. Zato, da bih sebe bolje upoznala, ja pišem. Pisanjem uobličavam trenje svoje svesti, racionalizujem misli, slike prevodim u reči.

Umetnost, prožeta lepotom, iskustvom, idejama i uvek otvorenom mogućnošću putovanja kroz vremena i prostore, bila je nešto čime sam blagoslovena. Proučavanje umetnosti, podjednako koliko i stvaranje iste, smatrala sam svojim darom. Proučavanje umetnosti, i duhovna putovanja posredstvom nje, moguća su jedino u sopstvenoj sobi. A sopstvena soba je kutija. Ponekad Pandorina, ponekad Nojeva.

Tišina je, pored sopstvene sobe koja omogućava da se zatvore vrata pred svetom, još jedan neophodan stvaralački element. Razumem zašto su sanatorijumi na tako izdvojenim područjima, okruženi zelenilom i tišinom. Potreba za tišinom je poslednji vapaj za detinjstvom. Sva moja interesovanja, sve moje navike, strahovi, osećanja, afiniteti formirani su u detinjstvu, a moje detinjstvo bilo je ispunjeno tišinom. I danas osećam kako je moja potreba za njom proizašla iz želje da vratim vreme. Zašto bih se vraćala tamo gde ničeg nema za mene, osim prašine? Ipak, nešto me vuče da se okrenem. A onaj ko se okrene gubi i zauvek ostaje zarobljen u svetu senki.

Putovanja su, takođe, neophodnost i veliki stvaralački podsticaj. Zato sebe određujem kao pisca i putnika. Ne kao pisca i kao putnika, već kao jedno koje se imenuje pisac i putnik. Kao i sa pisanjem, i ovde je odlučujuća radost kretanja, radost stvaranja. Bilo da je u pitanju kretanje ruke po papiru ili kretanje tela po gradovima Evrope.

Najzad, snovi. Bez njih neću moći da spoznam ko sam ja. Zapisujem svoje snove, ali konac mi izmiče, ne mogu da uhvatim početnu i krajnju nit, kolaži se, poput plesnjivog lišća, jedan preko drugog talože, i ja se gubim u nejasnim bojama i slikama. Ipak, ne odustajem, zapisujem ih. I njima pripada deo zasluge za ovo što radim.

A.A.A danas obeležava četiri godine postojanja. Način da svoja interesovanja, rezultate čitanja knjiga i pretraga po internetu, smestim na jedno mesto i dam tim interesovanjima i pomenutim utiscima konkretan oblik, jeste ovo internet mesto, koje sam nazvala A.A.A. Tri A su skraćenica za slobodu, putovanje i stvaranje.

Fotografija: Ana Arp, Stan u Cvijićevoj, 2015.

Ana Arp

Ana Arp je autorka umetničkog projekta A.A.A. Jedna je od prvih u svetu koja je formu sajta počela da koristi kao mogućnost za oblikovanje sopstvenog umetničkog dela. Sadržaj na sajtu stvara autentičan jezik čiju je kombinatoriku omogućila savremena tehnologija koja iz dana u dan biva sve jači medijator između nas i umetnosti, nas i stvarnosti, menja nam život i uspostavlja nov način recepcije. Sadržaj sajta čine reči i slike koje tek zajedno, i u istom kontekstu posmatrane, nalik predmetima u kabinetu kurioziteta, tvore potpuno novu realnost, nov jezik, nov način da se stvari vide i dožive.