Albert Pinkham Rajder: „Čajld Harold“

Albert Pinkhem Rajder (1847-1917), američki slikar, na platnu nastalom oko 1895. godine predstavio je, u snolikom pejsažu, konjanika, pomalo povijenog, u crnom, kako na belom konju, u jesenjem pejsažu, iz jasno vidljivog dela predela prelazi u tamu. U pozadini vidimo kulu pa se, s obzirom na naziv slike „Putovanje Čajlda Harolda“, okrećemo tumačenju koje sa simboličke ravni prelazi na onu koja se tiče motiva ruševine, često korišćenog u Bajronovom spevu. Da ne znamo naslov – na ovom mestu dolazimo do razlike između imena i značenja, između naslova slike i njenog sadržaja, a oni uvek utiču na tumačenje – pomislili bismo da je u pitanju simbolički prikaz viteza kojim, aludirajući na Direra, slikar teži prikazu hodočašća od rođenja ka smrti, razređenim bojama i vazdušastim tonovima.

Džordž Gordon Bajron na blogu A . A . A

Konji na blogu A . A . A