Glinka: „Valcer Fantazije“

 

Svako ko je gledao film „Onjegin“ rediteljke Marte Fajns seća se ove kompozicije. Muziku, koju je za film kompilirao, odabrao i komponovao bio je rediteljkin brat, Džozef Fajns. Drugi brat, Ralf, bio je u glavnoj ulozi. Muzika u filmu neodvojiva je od atmosfere, a na trenutke ona je njen graditeljski princip.

Filmska muzika na blogu A . A . A

M. I. Glinka (1804-1857)

Waltz Fantasia (Valse Fantaisie, Waltz Fantasy) (1856)
Глинка. Вальс Фантазия.

USSR Symphony Orchestra
Cond.: Evegeny Svetlanov
Recorded in 1968.