Kamij Sen-Sans: „Akvarijum“

Ovo je još jedna u nizu objava koje se tiču simboličke manifestacije planete Neptun u različitim umetnostima, od poezije, slikarstva i skulpture, do muzike. Mitološki elementi koje vezujemo za Posejdona odnosno Neptuna zadobili su, vremenom, simboličke konotacije. Sve ono što vezujemo za more nije a priori inherentno moru (okeanu). Snaga i intezitet talasa i dubine u simboličkoj transformaciji mita zaodobili su oreol snage i dubine tajne, imaginacije, mašte, skrivanja, obmane, iluzije, tonjenja odnosno gubljenja sopstva (samopredaje) u ogromnom prostranstvu.

Kamij Sen-Sans, narativno gledano, prati priču o Noju i biblijskom potopu u svom ciklusu kompozicija Karneval životinja. Ono što je sa ovom biblijskom ličnošću preživelo potom, osim lavova, slonova i drugih životinja, jesu i ribe, morska bića koje kompozitor objedinjuje pod imenom „Akvarijum“. Međutim, sa narativne prelazimo na sadržinsku stranu i vidimo da je, uprkos nepouzdanosti i varljivosti, uprkos asocijacijama koje u slušalačkom doživljaju uvek bivaju različite (još jedna neptunijanska zamka), kompozitor koristio tradicionalne simboličke predstave Neptuna, koje sam već navela: tajno, skriveno, misteriozno. Tako, čini se, i sama kompozicija zvuči, nastala 1886. godine.

Skulptura: Lambert Sigisbert Adam, „Neptun“, 1725.