Teodor Holst: „Neptun“

Engleski kompozitor Gustav Teodor Holst (1874-1934), slušalačkoj publici najpoznatiji je po seriji kompozicija The Planets. Svita od osam kompozicija, koje nose nazive po pojedinim planetama, prvi put je izvedena 1918. godine u Londonu. Kompozicija „Neptun“ slična je Sen-Sansovoj kompoziciji „Akvarijum“ u okivru njegovog muzičkog ciklusa Karneval životinja.

Zvuci Holstovih kompozicija trebalo bi da korespondiraju sa simboličkim i astrološkim karakteristikama planeta. Moja omiljena, „Neptun“, u podnaslovu ima reč „Mystic“, a ta planeta se u tradiciji i vezuje za tajne, ogledala, parfeme, dvostrukost, maske i lavirinte. Sve neuhvatljivo i bajkovito. Nije slučajno što na mnogobrojnim slikama Venecija prima Neptunove darove. O toj simboličkoj vezi biće reči u jednom od narednih tekstova.

Skulptura: Lambert Sigisbert Adam, „Neptun“, 1725.