Mape Danteovog putovanja: Pakao – Čistilište – Raj

01 02 03 04

Crteži P. Orlića nalaze se na kraju Danteove „Božanstvene komedije“, izdanja koje je objavila Matica hrvatska 1915. godine, a koje je preveo Iso Kršnjavi. Ove mape priložene su radi čitaočeve lakše vizuelizacije sveta kojim Dante-junak putuje sa Vergilijem i Beatriče. Slike su prvobitno objavljene na stranici Mala prodavnica retkosti.

00