Tomas Man: „Budenbrokovi“ (odlomak o Vagneru)

Bilo je to tokom uvertire Majstora pevača. Gerda Budenbrok bila je strastvena obožavateljka savremene muzike. Ali kada je reč o M. Pfulu, naišla je na tako žestok otpor da je u početku bila očajna, misleći da ga nikada neće privoleti. Tog dana, kada je prvi put na stalak stavila jedan deo za klavir iz Tristana i Izolde, mučeći ga da to odsvira, odskočio je sa stolice, lica iskrivljenog od prezira, i počeo besno da šeta između prozora i klavira.

„Ja ovo neću svirati, gospođo… To nije muzika… Verujte mi… To je samo haos, demagogija, bogohuljenje, ekstravagancija! To je vihor namirisane pare kroz koju prolaze munje! Tu prestaje svaki moral u umetnosti! Ja to neću svirati!“

Rekavši to, ponovo se sručio na tabure, i dok mu je adamova jabučica uznemireno podrhtavala, ipak je odsvirao nekoliko taktova a zatim kriknuo: „Oh, Gospode, Bože moj! ovo je prejako!… A ono dete što sedi tamo, na stolici, hoćete li da mu iskvarite duh?…“

Ali ona je pobedila… Nikada se nije potpuno pomirio sa Tristanom… prve reči hvale izmamili su mu neki prelazi iz Majstora pevača.