Animirani film Tima Bartona inspirisan Poovom književnošću

U kakvoj su vezi naslov kratkog animiranog filma Tima Bartona – Vinsent – i Edgar Alan Po? Njihova spona je Vinsemt Prajs, glumac u mnogim filmovima rađenim prema Poovim delima, koji je na ovom mestu narator priče o sedmogodišnjem dečaku, Vinsentu Maloju, koji, po čitanju Poove književnosti, ali i zbog fascinacije samim Prajsom, svoj život i svoju svakodnevicu poistovećuje sa Poovom gotskom fantazijom. Beznačajne, svakodnevne događaje on prevodi na motive Poovih horor priča i teatralno tragičnog osećanja sveta njegovih junaka.

Baš kao i Poove priče, a zahvaljujući Prajsovom glasu, muzici i scenariju, ovaj kratak film može da se posmatra i kao priča o odrastanju i formiranju pod uticajem umetnosti, onda kada je saznajni proces reverzibilan, i kada se kreće od umetnosti ka životu (projekcija), a ne kako je češći slučaj, od nepodnošljivog života ka spasenju u umetnosti (eskapizam). Film se, takođe, može posmatrati i kao parodija manira i književnog postupka Edgara Alana Poa.

Režiju i scenario za ovaj film potpisao je Tim Barton. Film se pojavio 1982. godine i traje oko šest minuta. Produkciju je radila kompanija Volt Dizni. Prajs je ostvario nekoliko uloga u filmovima koji su snimljeni prema Poovim delima, a koje je režirao Rodžer Koroman: Pad kuće Ašerovih (1960), Bunar i klatno (1961), Gavran (1963), Maska crvene smrti (1964), Ligejin grob (1964).

Ana Arp

Ana Arp je autorka sajta A.A.A