Izdanja Rilkeovih knjiga

Pojedina izdanja Rilkeovih dela, objavljena na ruskom, francuskom i nemačkom jeziku moguće je pogledati u ovoj objavi koja, s obzirom na količinu izdanja tokom proteklih sto godina, sadrži skroman odabir.

Zapisi povodom godina izdanja, naziva izdavača, imena prevodilaca izostavljeni su, ne iz nemara ili neodgovornosti prema filološkoj disciplini i njenom osnvnom pozivu – navođenju, već zato što se mnoge od pomenutih neophodnih informacija vide na priloženim fotografijama.

One fotografije koje skrivaju te, književnim proučavaocima svakako bitne podatke, ostavile su u setnom raspoloženju i samu autorku ovog posta. Vizuelna strana knjiga, podjednako bitna koliko i sadržaj, u Rilkeovom slučaju iznenađuje lepotom fontova i grafičkih rešenja.

Ona dopunjuju pesnikove reči, misli, ali i nevidljive utiske svakog pojedinačnog čitaoca kondenzujući ih u jedan, materijalizovan u predmetu, lepo opremljenoj knjizi. U nastavku slede i dve Rilkeove pesme. Prva je Rekvijem za grofa Volfa fon Kalkrojta iz 1909, druga je pesnikovo autentično pitanje Bogu.

To umetniče,
pripadalo je tebi; ova tri
kalupa otvorena. Gledaj, evo
odlivka prvog: prostor svuda oko
tvog osećanja; a iz onog drugog
posmatranje ti izdvajam što ništa
ne žudi, umetnika velikog
posmatranje; u trećem pak, što ti
prerano ga sam razbi, tek što u nj
iz belog usijanja srca navre
uzdrhtaloga liva prvi mlaz, –
nalazila se, vrsno izrađena
i reljefno uobličena, smrt,
sopstvena ona smrt, kojoj smo mi
toliko potrebni, jer živimo je,
i kojoj nigde drugde nismo bliži…

Da umrem, šta ćeš ti, moj bože?
Ja sam tvoj stalak i tvoj stožer;
Ja sam tvoj krčag pun do vrha
(pa da se prospem? da se skrham?);
ja sam ti smisao i svrha,
ti sa mnom gubiš razlog svoj.
Imati nećeš posle mene
ni jednu kuću gde ti mogu
šaptati reči zanesene
topao pozdrav, prisno hvala.
Ja ću sa umornih ti nogu
spasti ko somotna sandala
Šapće ogrtač golem tvoj.
Tvoj pogled, što ga vazda čeka
moj obraz kao jastuk mekan,
doći će tada iz daleka
da mene traži i ne nađe
i klone kada Sunce zađe
kraj stranog stenja, tuđih smreka.
U meni zebnjom zvoni jeka:
šta ćeš da činiš, Bože moj?

Sva priložena izdanja pronađena su na blogu posvećenom Rajneru Mariji Rilkeu koji se zove Duino Elegies.