Rajner Marija Rilke o umetnosti

Umetnost je tamna želja svih stvari. Sve one hoće da budu slike naših tajni. Rado se otresaju svog uvelog smisla da bi ponele neku od naših teških težnji. One se tiskaju u naša uzdrhtala čula i žedne su da budu povodi za naša osećanja. One beže iz konvencije. One hoće da budu ono što mi smatramo da jesu. Zahvalno i služeći hoće da ponesu nova imena kojima ih obdaruje umetnik. One su kao deca koja mole da ih povedemo na put: neće sve shvatiti, ali hiljade rasutih i slučajnih utisaka će se jednostavno i lepo nalaziti na njihovom licu. Takve žele stvari da stoje pred priznanjima umetnika kad ih on izabere za povod svog dela. Prećutkujući i odajući u isti mah. Tamne, ali obrubljene njegovim duhom, kao mnoga raspevana lica njegove duše. To je pozivanje koje umetnik razabira: želja stvari da budu njegov jezik. On treba da ih iz teških i besmislenih odnosa konvencije uzdigne u velike poretke svoga bića.

Rajner Marija Rilke, Zabeleška o umetnosti, 1898.