Mediteranski kosmopolitizam rečima Fernana Brodela

Šta je Mediteran? Hiljadu stvari u isti mah. Nije to jedan pejzaž, već bezbroj pejzaža. To nije jedno more, već sled mora. Ne jedna civilizacija, već civilizacije koje se slažu jedna na drugu. Putovati po Mediteranu znači pronaći svet Rima u Libanu, praistoriju na Sardiniji, grčke gradove na Siciliji, arapsko prisustvo u Španiji, turski islam u Jugoslaviji. To znači uranjati do u najdalje vekove, do megalitskih građevina na Malti ili do piramida u Egiptu. To je susret sa drevnim stvarima koje su još žive, koje dodiruju ultramoderno ili su u saglasju sa ultramodernim: pokraj Venecije, prividno mirne, brunda industrijsko naslje Mestre; pokraj ribarskog čamca, koji je još uvek Odisejev čamac, brod sa mrežama na povlačenje što pustoši morsko dno ili ogromni tankeri. U isti mah to znači uranjanje u arhaizam ostrvskih svetova i začuđenost pred neverovatnom mladošću drevnih gradova koji su otvoreni za sve vetrove kulture i profita i vekovima već posmatraju more i hrane se njime. Sve je to stoga što je Mediteran jedna izuzetno stara raskrsnica. Vekovima već sve se u njemu sliva, meša se i obogaćuje mu istoriju. Svojim fizičkim kao i ljudskim pejzažem, taj šareni Mediteran, Mediteran raskršće, iskrsava u našem pamćenju kao skladna slika, poput sistema gde se sve meša i iznova nastaje kao izvorno jedinstvo.

Izvor: Fernan Brodel, Mediteran i mediteranski svet u doba Filipa II, Geopoetika, 2001. (prevodilac nepoznat)

Fotografije: Ana Arp

Ana Arp

Ana Arp je autorka umetničkog projekta A.A.A. Jedna je od prvih u svetu koja je formu sajta počela da koristi kao mogućnost za oblikovanje sopstvenog umetničkog dela. Sadržaj na sajtu stvara autentičan jezik čiju je kombinatoriku omogućila savremena tehnologija koja iz dana u dan biva sve jači medijator između nas i umetnosti, nas i stvarnosti, menja nam život i uspostavlja nov način recepcije. Sadržaj sajta čine reči i slike koje tek zajedno, i u istom kontekstu posmatrane, nalik predmetima u kabinetu kurioziteta, tvore potpuno novu realnost, nov jezik, nov način da se stvari vide i dožive.