A . A . A u online izdanju magazina ELLE (intervju)

Marija Mićanovič, novinarka internet izdanja magazina Elle, pozvala me je jednog julskog popodneva na intervju. Kao dugogodišni čitalac – otkrila je moje pisanje u Portugalu – smatrala je da treba razgovarati o različitim temama koje su u vezi sa umetnošću i sa sadržajem ovog internet mesta, sa time šta ja radim, šta mi radimo. Mi smo, podjednako, ja koja pišem i uređujem, i vi koji ovo pratite, čitate, u ovom radu nalazite smisao, lepotu i obećanje entuzijazma. Marija je autorka sajta Moda u Srbiji. Zahvalila bih se Mariji, Ani Dodig, urednici, i Aleksandru Mijailoviću, fotografu. Fotografije i razgovor nastajali su u ulici Stevana Sremca u Beogradu.

Celokupan intervju možete čitati ovde.

Ana Arp

Ana Arp je autorka sajta A.A.A