A.A.A u antologiji „Somehow“

Novosadski dizajnerski studio Peter Gregson osmislio je koncept za časopis koji bi sadržao eseje, poeziju, studije i odlomke. Antologija je nazvana Somehow i sadrži dvanaest priloga koji su na engleskom jeziku. Ja sam napisala esej o holandskoj mrtvoj prirodi, slikarskom fenomenu 17. veka. 

Isprva sam za potrebe antologije napisala dva eseja. Drugi je, takođe, o holandskoj umetnosti 17. veka, s tim što je u fokusu tog rada prikaz egzotičnih ptica na platnima nekoliko holandskih i flamanskih slikara toga doba. Taj rad ću objaviti u okviru serije objava Barok nedeljom.

Zamislila sam četiri eseja kao četiri različita platna. U formi tetraptiha bih holandsku umetnost 17. veka povezala sa istorijskim, ekonomskim i građanskim tekovinama koje su je uslovile i oblikovale. Posmatrač bi u tu sobu ušao i, krenuvši s leva na desno, kretao bi se na sledeći način:

  • prvo krilo tetraptiha su haljine na Rembrantovim ženskim portretima
  • drugo krilo su egzotične ptice u izmaštanim vrtovima
  • treće krilo je mrtva priroda, mnoštvo hrane i predmeta na stolovima u tamnim sobama
  • četvrto krilo su kabineti kurioziteta, sobe i škrinje mnogobrojnih ličnosti koje nalikuju Šekspirovom Prosperu. To su sobe putnika, kolekcionara i ezoterika, sakupljača, fetišista, zaljubljenika u predmete, ali ne u predmete kakve viđamo na platnima mrtve prirode, već bizarne i neobične. Sobe pune prepariranih životinja, korala, lobanja, bića iz prirode odvojenih iz svog prirodnog staništa i stavljenih u potpuno novi kontekst.

Ana Arp

Ana Arp je autorka umetničkog projekta A.A.A. Jedna je od prvih u svetu koja je formu sajta počela da koristi kao mogućnost za oblikovanje sopstvenog umetničkog dela. Sadržaj na sajtu stvara autentičan jezik čiju je kombinatoriku omogućila savremena tehnologija koja iz dana u dan biva sve jači medijator između nas i umetnosti, nas i stvarnosti, menja nam život i uspostavlja nov način recepcije. Sadržaj sajta čine reči i slike koje tek zajedno, i u istom kontekstu posmatrane, nalik predmetima u kabinetu kurioziteta, tvore potpuno novu realnost, nov jezik, nov način da se stvari vide i dožive.