A . A . A u časopisu za književnost „Eckermann“

Sonja Šljivić, urednica za poeziju internet časopisa Eckermann, pozvala me je na saradnju, predloživši mi da joj pošaljem svoje neobjavljene radove. U dvanaestom broju za novembar i decembar 2017. objavljena je moja proza pod nazivom Mrtva priroda.

Ana Arp

Ana Arp je autorka sajta A.A.A