Rajner Kunce: „Molba u mislima, kraj tvojih nogu“

Umri pre mene, samo malo
ranije

Kako ne bi ti
morala
da put do kuće prevaljuješ sama

Izvor: Rajner Kunce, Čaj od jasmina, preveo Zlatko Krasni, KOV, Vršac, 1998.

Slika: Lino Lago