Pet pesama o pticama Žaka Prevera

ZA TEBE LJUBAVI MOJA

Išao sam na trg ptica
I kupio sam ptice
Za tebe
ljubavi moja

Išao sam na trg cveća
I kupio sam cveće
Za tebe
ljubavi moja

Išao sam na trg željeza
I kupio sam okove
Za tebe
ljubavi moja

A zatim sam otišao na trg robova
I tražio sam tebe
Ali te nisam našao
ljubavi moja.

DA SE NAČINI PORTRE JEDNE PTICE

Pre svega naslikati kavez
sa otvorenim vratima
naslikati zatim
nešto lepo
nešto prosto
nešto divno
nešto korisno…
A potom za pticu
postaviti platno uz neko drvo
u nekoj bašti
u nekom gaju
u nekoj šumi
i sakriti se iza drveta
ne govoreći ništa
i bez ijednog pokreta

Neki put ptica dolazi brzo
a mogu proći i duge godine
pre no što se reši da dođe
Ali ne obeshrabljivati se
već čekati uporno
čekati ako treba i godinama
tu brzinu ili laganost dolaska ptice
pošto to nema nikakve veze
sa uspehom slike
A kad ptica dođe
ako dođe
u najvećoj tišini
sačekati da ptica uđe u kavez
pa kad je ušla
zatvoriti tiho vrata kičicom
a zatim
izbrisati jednu po jednu sve prečage
pazeći dobro da se ne dodirne ni jedno perce ptice
Zatim načiniti portre drveta
izabravši najlepšu od njegovih grana
za pticu
naslikati zatim zeleno lišće i svežinu vetra
sunčanu prašinu
šum životinja i trave u vrelini leta
najzad čekati da se ptica reši da peva
Ako ptica ne zapeva
loš je znak
znak da je slika rđava
a ako peva dobar je znak
znak da se može slika potpisati
Tada iščupajte sasvim lagano
jedno pero iz krila ptice
i ispišite svoje ime u uglu platna

KRV I PERJE

Ševo uspomena
To tvoja krv teče
A ne moja

Ševo uspomena
Stegao sam svoju pesnicu

Ševo uspomena
Lepa mrtva ptico
Nije trebalo da sletiš
I zoblješ iz moje ruke
Zrnca zaborava

PESMA PTIČARA

Ptica koja leti tako nečujno
Ptica crvena i topla kao krv
Ptica tako nežna ptica ismevač
Ptica koju odjednom obuzima strah
Ptica koja samu sebe udara
Ptica koja bi htela pobeći
Ptica usamljena i izbezumljena
Ptica koja bi htela živeti
Ptica koja bi htela pevati
Ptica koja bi htela vikati
Ptica crvena i topla kao krv

Ptica koja leti tako oprezno
Da to je tvoje srce lepa devojko
Tvoje srce koje krilom tužno udara
O tvoje čvrste i bele grudi

OČAJANJE SEDI NA KLUPI

Na jednom skveru dok prolazite
Jedan čovek zove vas sa klupe
Ima naočare stari sivi kaput
I puši kratku cigaru i sedi
Dok prolazite zove vas
Ili vam samo daje znak
Nikako ga ne treba gledati
Ni slušati ga
Već najprostije treba proći
I praviti se da ga ne vidite
A ako ga gledate
I slušate
Daće vam znak
I niko i ništa
Ne može vas više sprečiti
Da ne odete i ne sednete do njega
Od tada on će vas samo posmatrati
I smešiti se
A vi ćete patiti užasno
I smešićete se istim osmehom
Baš upravo tako
Pa ukoliko se više smešite
Patićete sve više
I ukoliko više patite
Osmehivaćete se sve više
Ne mogući da se uzdržite
I ostaćete tu sedeći zgrčeni
I nasmejani na klupi
Dok će se deca igrati oko vas
I prolaznici prolaziti
Spokojno
I ptice uzletati
Napuštajući jedno drvo
Za neko drugo drvo
A vi ćete ostajati i dalje tu
Na klupi
Znajte znajte
Nikad se više nećete igrati
Kao ta deca
Nikad se više nećete šetati
Spokojno
Kao ovi prolaznici
I nikad više nećete uzleteti
Ostavljajući jedno drvo za neko drugo drvo
Kao ove ptice

Izvor: Žak Prever, Sena dolazi u Pariz, preveo Nikola Trajković, Bagdala, Kruševac, 1968.

Ana Arp

Ana Arp je autorka sajta A.A.A