Marija Jeftimijević Mihajlović o knjizi „Tri mita“ Ane Arp

Knjigu Tri mita o putovanju iza Sunca teško da mogu da podvedem pod bilo kakav poetski „obrazac“ kakve nalazim, kako u prošlosti, tako i danas. Sama koncepcija je potpuno originalna; taj mit o putovanju u svoj unutrašnji svet uzrasta do samog mita, budući da, naročito u „Pismima Pesefoni“, prvom delu knjige, ostavlja prostor čitaocu da se sam kreće, ali i snalazi, srazmerno svojoj imaginaciji, kroz lavirinte koji su imaju dvostruko polazište, kako u ličnim snažnim slikama i simbolima iz detinjstva, tako i vremenom nadograđenom (pred)znanju, brojnom i sadržajnom literaturom, čiji se uticaj oseća na jedan nepretenciozan, ali očit način. Pokazuje se da je literatura, a to vidim kao jedino smisleno „usvojivo“ znanje, bila samo putokaz do sebe, ali onog trenutka kada se do „lavirinta“ došlo, sve je moralo da bude odbačeno, sve osim hrabrosti da se bude Umetnik.

„Dedalove sobe“, treći deo knjige Tri mita o putovanju iza Sunca, su svojevrsna duhovna i intelektualna avantura ne samo onog ko piše, nego pre svega onoga ko čita. Ono što je tamo „viđeno“ i predstavljeno, pokazuje i „viđenog“, to jest da li mu je ovo putovanje „iza sunca“ osnažilo ili slomilo duh. (Naravno da boljem razumevanju same knjige znatno doprinosi pogovor, neka vrsta autopoetičkog zapisa ili odgonetanja „ličnog mita“; zato se on može čitati baš kao rečnik simbola – ličnih simbola koji su gradili ili grade biće umetnika).

Uz izvanredan stil, krajnje redukovan (i usmeren na simbole ili „znakove“ na tom putovanju), ističem jednu misao koja me ne ostavlja posle čitanje: Tri mita o putovanju iza Sunca je knjiga za hrabre i smele da se, uprkos svesti o snazi „vatre“, otisnu na putovanje posle koga više nikada nećemo biti isti. No, smelost odgonetanja mitova (koji su uvek u nama samima) pripada samo istinskom Umetniku.

MARIJA JEFTIMIJEVIĆ MIHAJLOVIĆ

Diplomirala, magistrirala i doktorirala na Katedri za srpski jezik i književnost. Radi kao naučni saradnik u Institutu za srpsku kulturu. Piše poeziju, prikaze, kritike i eseje. Autorka je knjiga Slika i ideja (poetika i kritika), Znamenja i značenja (ogledi o srpskoj književnosti Kosova i Metohije), Miljković između poezije i mita i zbirke pesama Poslanice Odiseju. Njen rad možete pratiti u na sajtu Santa Maria Della Salute.

Ana Arp

Ana Arp je autorka umetničkog projekta A.A.A. Jedna je od prvih u svetu koja je formu sajta počela da koristi kao mogućnost za oblikovanje sopstvenog umetničkog dela. Sadržaj na sajtu stvara autentičan jezik čiju je kombinatoriku omogućila savremena tehnologija koja iz dana u dan biva sve jači medijator između nas i umetnosti, nas i stvarnosti, menja nam život i uspostavlja nov način recepcije. Sadržaj sajta čine reči i slike koje tek zajedno, i u istom kontekstu posmatrane, nalik predmetima u kabinetu kurioziteta, tvore potpuno novu realnost, nov jezik, nov način da se stvari vide i dožive.