Stefan Tanasijević o knjizi „Jabuke“ Ane Arp

Ana Arp je 2019. godine objavila drugu knjigu koja se zove Jabuke. U pitanju je zbirka kratkih priča čiji su nazivi „Škola“, „Konj“, „Bickl“, „Ostrvo“, „Pčele“ i „Jabuke“. Sve priče su obojene sećanjima na detinjstvo i, kao što i sama autorka u „Pogovoru“ ističe, „ovo je knjiga priča o deci koje nisu za decu“.

Knjiga priča Jabuke čitaocu simbolički pruža činiju sa šest jabuka odnosno šest priča. Pričama prethodi uvodno obraćenje u kome autorka ističe nit ove jedinstvene zbirke: jabuke podstiču niz emocija i zazivaju prošlost. Ona piše:

Dajem Ti činiju sa jabukama. Ukupno ih je šest, obrgrljene su korpom od pruća, onom sa pletenicom na vrhu, obgrljene su čvrstom mišicom iscrtane keramike ili mlakom rukom koloritne plastike. Činija je raznih, baš kao i jabuka. Međutim, sve one mogu se svesti na zajednički imenitelj: okrugle su i vrše istu funkciju. Činija da okupi, jabuka da utoli žeđ i osveži.

Kao jabuke, koje su katkad slatke, kisele, gorke, zrele, trule, tako je i svako detinjstvo obojeno ovim ukusima.

Sve junake priča obuhvata zajednička nit bespomoćnosti koja ih povezuje na melanholičan način. Junaci priča su neprilagođena deca koja u nestalnom svetu odraslih nailaze na nerazumevanja. Neharmonični odnosi dece i odraslih prisutni su u svim pričama, u nekima usled dobronamernog i patrijarhalnog vaspitanja, a u drugima usled uskogrudosti i krutosti duha. Svako detinjstvo je kao otisak palca: uvek drugačije i novo u odnosu na neko drugo. Prošlost, iako se čini da je veoma daleka kada dete odraste, nije tako daleka kao što se čini. Detinjstvo uvek progoni osobu da se priseća tragova prošlosti koji, iako su često bledi, postoje, krhki poput tragova na pesku ili tajanstveni poput stare fioke koja krije senke prošlih događaja.

U „Pogovoru“ Ana Arp naglašava da su svi junaci njenih priča umrli i da su iza njih ostale samo priče koje nisu pouzdane. Svojom zbirkom ona je uspela „da ove ljude iskupi i njihovim teškim životima oduzme besmisao“.

O autoru: Rođen je 1984. godine. Urednik je internet časopisa Art Nit. Piše prikaze o različitim umetničkim delima, bavi se grafičkim dizajnom, dizajnom enterijera i slikarstvom. Interesuju ga brojne teme koje nalaze svoj put u umetnosti.

Ana Arp

Ana Arp je autorka umetničkog projekta A.A.A. Jedna je od prvih u svetu koja je formu sajta počela da koristi kao mogućnost za oblikovanje sopstvenog umetničkog dela. Sadržaj na sajtu stvara autentičan jezik čiju je kombinatoriku omogućila savremena tehnologija koja iz dana u dan biva sve jači medijator između nas i umetnosti, nas i stvarnosti, menja nam život i uspostavlja nov način recepcije. Sadržaj sajta čine reči i slike koje tek zajedno, i u istom kontekstu posmatrane, nalik predmetima u kabinetu kurioziteta, tvore potpuno novu realnost, nov jezik, nov način da se stvari vide i dožive.