A . A . A u onlajn časopisu „Stella polare“ (intervju)

Krajem oktobra urednica i jedna od autorki sajta Stella polare, Olivera Dragišić, istoričarka i saradnica Instituta za noviju istoriju Srbije, poslala mi je nekoliko pitanja koja su me podstakla na odgovore koji su pravi mini eseji. Intervju se ticao mog rada, smisla putovanja, knjiga koje sam objavila (Tri mita, Jabuke), okolnosti u kojima je A.A.A nastajao i u kojima sam se ja formirala. Interju nosi naslov Odazivanje plavištima. To je aluzija na plavišta, sliku prirode koja zauzima značajno mesto u mojoj prvoj knjizi. Fotografije u tekstu: Milan Krivokuća i Ana Arp.

Ceo intervju možete pročitati ovde.

Ana Arp

Ana Arp je autorka umetničkog projekta A.A.A. Jedna je od prvih u svetu koja je formu sajta počela da koristi kao mogućnost za oblikovanje sopstvenog umetničkog dela. Sadržaj na sajtu stvara autentičan jezik čiju je kombinatoriku omogućila savremena tehnologija koja iz dana u dan biva sve jači medijator između nas i umetnosti, nas i stvarnosti, menja nam život i uspostavlja nov način recepcije. Sadržaj sajta čine reči i slike koje tek zajedno, i u istom kontekstu posmatrane, nalik predmetima u kabinetu kurioziteta, tvore potpuno novu realnost, nov jezik, nov način da se stvari vide i dožive.