A . A . A u onlajn portalu „Before After“ (intervju)

Krajem oktobra u posetu sam primila saradnike portala Before After, Jovanu Buljugić, novinarku, i Nemanju Kneževića, fotografa. Jovana me je pozvala da budem deo rubrike „Predmeti“, da izdvojim one predmete koji mi znače i da o njima nešto kažem. Potom su usledila i njena pitanja koja se tiču mog rada, kao i putovanja.

Ceo intervju možete pročitati ovde.

Ana Arp

Ana Arp je autorka umetničkog projekta A.A.A. Jedna je od prvih u svetu koja je formu sajta počela da koristi kao mogućnost za oblikovanje sopstvenog umetničkog dela. Sadržaj na sajtu stvara autentičan jezik čiju je kombinatoriku omogućila savremena tehnologija koja iz dana u dan biva sve jači medijator između nas i umetnosti, nas i stvarnosti, menja nam život i uspostavlja nov način recepcije. Sadržaj sajta čine reči i slike koje tek zajedno, i u istom kontekstu posmatrane, nalik predmetima u kabinetu kurioziteta, tvore potpuno novu realnost, nov jezik, nov način da se stvari vide i dožive.