KlasikAAA: Blizu je i teško dokučiv Bog – Hans Cender & Fridrih Helderlin

Kod smokvina stabla mi je
Ahil moj umro,
a Ajant leži
kraj pećina morskih,
kraj potoka bliskih Skamandru.
Od brujanja u slepoočnicama nekad je,
prema navici stalnoj Salamine
nepokretne, umro u tuđini
veliki Ajant.
Ali Patrokle u kraljevom oklopu. I umreše
još mnogi drugi. Ali kraj Kiterona
ležaše Eleutera, grad Mnemosine. One
kojoj, kad plašt odloži bog, ubrzo sile večernje
raspustiše uvojke. Jer nebesnici se
srde, kad se neko ne sabere, štedeći dušu,
jer ipak mora to; kao i on
greši tuga.

Fridrih Helderlin, „Mnemosina“, preveo Ivan V. Lalić (odlomak)

Hans Cender (1936-2019) je bio nemački dirigent i kompozitor avangardne klasične muzike, novog, eksperimentalnog zvuka koji prekoračuje granice žanra. Omaž svojoj kulturi dao je posredstvom pet koncerata komponovanih u periodu od 1979. do 2012. godine, koje je naslovio Čitanja Helderlina I-V (Hölderlin lesen). U pitanju su dela za gudačke instrumente i glas. Čitanja Helderlina su jedno od centralnih dela u opusu Hansa Cendera. Od 1979. godine on se bavi poezijom nemačkog pesnika i pokušava da ju pretoči u muziku.

Blizu je
i teško dokučiv Bog.
Ali gde je opasnost
raste i spasonosno.

Fridrih Helderlin, „Patmos“, preveo Ivan V. Lalić (odlomak)

Osnova kompozicije Čitanje Helderlina I (1979) je pesma Madoni. Čitanje Helderlina II je delo za violu i glas (1987) u kojem se govore samo fragmenti teksta (Hymnische Entwürfe). U Čitanje Helderlina III (1991), Cender koristi devet stihova iz različitih verzija himne Patmos. Čitanje Helderlina IV (2000) zasnovano je na tekstu sve tri verzije pesme Mnemosina. Čitanje Helderlina V (2012) sastoji se od zvuka harmonike i glasa a jezički materijal čine dva kasna Holderlinova fragmenta.

Moj učitelju i gospodaru!
O, ti moj vaspitaču!
Što si daleko
ostao? I kad sam
pitao, među starima,
junake i bogove, zašto te
nije bilo? A sad mi je duša
prepuna tugovanja,
kao da ste, nebesnici, i sami
surevnjivi što mi,
ako jednome služim,
ono drugo nedostaje.

Ali ja znam, to je krivica
sopstvena! Jer previše sam,
o, Hriste, privržen tebi
mada si Heraklov brat.
A smelo kažem da si
i brat Evijca, koji je
za kola zapregao
tigrove i dole,
sve do Inda, radosnu
službu naređujući,
zasnovao vinograd
i obuzdao jarost naroda.

Fridrih Helderlin, „Jedini“, preveo Branimir Živojinović (odlomak)

Prošle godine (2020) obeležena su dva velika jubileja, dvesta pedeset godina od Betovenovog rođenja i isto toliko od Helderlinovog (obojica su rođena 1770, Helderlin 20. marta a Betoven 18. decembra). Obojica su rođena u Nemačkoj, u pravo vreme, na pravom mestu, da bi od duha vremena i mesta iscrpli najesencijalnije što su mogli za svoju umetnost. Uprkos okolnostima, u Nemačkoj je obeležavan jubilej oba umetnika tokom čitave 2020. godine. Kada je Helderlin u pitanju napravljen je poseban sajt i bogat program, na različitim lokacijama, sa različitim temama, koji se nastavio i u 2021.

Citati: Fridrih Helderlin, Hleb i vino, preveli Ivan V. Lalić i Branimir Živojinović, SKZ, Beograd, 1993.

Skulpture: Rachel Whiteread, Line Up, 2007-2008. (Tate)