KlasikAAA: Hans Cender & Fridrih Helderlin

Hans Cender je nemački dirigent i kompozitor avangardne klasične muzike, novog, eksperimentalnog zvuka koji prekoračuje granice žanra. Omaž svojoj kulturi dao je posredstvom pet koncerata komponovanih u periodu od 1979. do 2012. godine, koje je naslovio Čitanja Helderlina I-V (Hölderlin lesen). U pitanju su dela za gudačke instrumente i glas. Čitanja Helderlina su jedno od centralnih dela u opusu Hansa Cendera. Od 1979. godine on se bavi poezijom nemačkog romantičarskog pesnika i pokušava da ju pretoči u muziku.

Osnova kompozicije Čitanje Helderlina I (1979) je pesma Madoni. Čitanje Helderlina II je delo za violu, govorni glas i elektroniku uživo (1987) u kojem se govore samo fragmenti teksta (Hymnische Entwürfe). U Čitanje Helderlina III (1991), Cender koristi devet stihova iz različitih verzija himne Patmos. Čitanje Helderlina IV (2000) zasnovano je na tekstu sve tri verzije pesme Mnemosina. Čitanje Helderlina V (2012) sastoji se od zvuka harmonike i glasa a jezički materijal čine dva kasna Holderlinova fragmenta.

Prošle godine (2020) obeležena su dva velika jubileja, dvesta pedeset godina od Betovenovog rođenja i isto toliko od Helderlinovog (obojica su rođena 1770, Helderlin 20. marta a Betoven 18. decembra). Obojica su rođena u Nemačkoj, u pravo vreme, na pravom mestu, da bi od duha vremena i mesta, kao pčele iz cveta, iscrpli ono najesencijalnije što su mogli za svoju umetnost. Uprkos okolnostima, u Nemačkoj je obeležavan jubilej oba umetnika tokom čitave 2020. Kada je Helderlin u pitanju napravljen je poseban sajt i bogat program, na različitim lokacijama, sa različitim temama, koji se nastavio i u 2021. godini.

Skulpture: Rejčel Vajtred

Ana Arp

Ana Arp je autorka umetničkog projekta A.A.A. Jedna je od prvih u svetu koja je formu sajta počela da koristi kao mogućnost za oblikovanje sopstvenog umetničkog dela. Sadržaj na sajtu stvara autentičan jezik čiju je kombinatoriku omogućila savremena tehnologija koja iz dana u dan biva sve jači medijator između nas i umetnosti, nas i stvarnosti, menja nam život i uspostavlja nov način recepcije. Sadržaj sajta čine reči i slike koje tek zajedno, i u istom kontekstu posmatrane, nalik predmetima u kabinetu kurioziteta, tvore potpuno novu realnost, nov jezik, nov način da se stvari vide i dožive.