Novi A.A.A logo

Novi zaštitni znak sajta A.A.A tu je da obeleži početak nove dekade u koju ulazi ovaj umetnički projekat Ane Arp.

Znak predstavlja način kretanja kroz sadržaj odnosno ruke dok pomera miš i oka koje se kreće od teksta ka tekstu. To kretanje zadobija jednu lavirintsku shemu a lavirint je jedan od najdirektnijih simbola putovanja koje ovde biva neodvojivo od obrazovanja i otkrivanja umetnosti.

Autorke novog zaštitnog znaka i vizuelnog identiteta su Tijana Kojić i Tamara Aleksić. One su iz čiste tipografije ušle u domen simbola. Tako su se dodatno odmetnule od samog slova, od pisma, prateći simboliku koja obeležava postojanje sajta A.A.A kao i stvaralačke teme njegove autorke.

Svako stvaranje je i simboličko putovanje. To je bilo polazište pri izradi ovog jednostavnog i efektnog grafičkog rešenja koje u sebi odražava savremene vizuelne tendencije koristeći se tradicionalnim oblicima. U antičkim grčkim dekorativnim elementima autorke su prepoznale slovo a – kvadrat i krug unutar istog puta.

Ana Arp

Ana Arp je autorka umetničkog projekta A.A.A. Jedna je od prvih u svetu koja je formu sajta počela da koristi kao mogućnost za oblikovanje sopstvenog umetničkog dela. Sadržaj na sajtu stvara autentičan jezik čiju je kombinatoriku omogućila savremena tehnologija koja iz dana u dan biva sve jači medijator između nas i umetnosti, nas i stvarnosti, menja nam život i uspostavlja nov način recepcije. Sadržaj sajta čine reči i slike koje tek zajedno, i u istom kontekstu posmatrane, nalik predmetima u kabinetu kurioziteta, tvore potpuno novu realnost, nov jezik, nov način da se stvari vide i dožive.