Poslastičarnica „Bombaj“

U bašti poslastičarnice Bombaj ljudi jedu sladoled. Neki su sa porodicom, neki sa prijateljima. A, neki su sami. Gledaju u tramvaje koji prolaze.

Zvuci pesme Ain’t no sunshine when she’s gone mešaju se sa zvucima saobraćaja.

Subota veče.

Kroz platane se crvene semafori i farovi automobila koji koče.

Septembar.

Da imam pse, ženke bi se zvale Jesena i Zima, a mužjaci Miholj i Rujan.

Grad deluje harmonično dok gledam u jedan izlog prekoputa, i jedna stara ulazna vrata predratne zgrade.

Tu sam.

Više se od Beograda nije ni moglo očekivati.

Ana Arp

Ana Arp je autorka umetničkog projekta A.A.A. Jedna je od prvih u svetu koja je formu sajta počela da koristi kao mogućnost za oblikovanje sopstvenog umetničkog dela. Sadržaj na sajtu stvara autentičan jezik čiju je kombinatoriku omogućila savremena tehnologija koja iz dana u dan biva sve jači medijator između nas i umetnosti, nas i stvarnosti, menja nam život i uspostavlja nov način recepcije. Sadržaj sajta čine reči i slike koje tek zajedno, i u istom kontekstu posmatrane, nalik predmetima u kabinetu kurioziteta, tvore potpuno novu realnost, nov jezik, nov način da se stvari vide i dožive.