Zašto su oni obučeni a one gole?

Priložene slike: Đorđone, Pastoralni koncert, 1509; Eduar Mane, Doručak na travi, 1863; Luka Kranah, Parisov sud, 1528; Sandro Botičeli, Priča o Nastađu delji Onesti, 1483; Naslovne strane albuma Nika Kejva, Džimija Hendriksa, Roberta Palmera i Toma Vejtsa; Naslovna strana časopisa Vanity Fair iz marta 2006; Nepoznati umetnik škole iz Fontebloa, Žena između dva muškarca različitog starosnog doba, 1588; Ticijan, Venera sa kupidonom i orguljašem, 1555; Piter Pol Rubens, Suzana i starci, 1610; Ticijan, Tarkvinije i Lukrecija, 1571; Engr, Rodžer oslobađa Anđeliku, 1819; Edvard B. Džons, Persej i Andromeda, 1888; Žorž Rohgros, Vitez u polju cveća, 1894; Žan-Leon Žerom, Phryne pred Aeropagom, 1861; Maurice Guibert, Tuluz-Lotrek i model, 1893; Rene Magrit, Je ne vois pas la Femme, 1929; Rene Magrit, Ugroženi ubica, 1927; Guerilla Girls plakati (link)

Ana Arp

Ana Arp je autorka umetničkog projekta A.A.A. Jedna je od prvih u svetu koja je formu sajta počela da koristi kao mogućnost za oblikovanje sopstvenog umetničkog dela. Sadržaj na sajtu stvara autentičan jezik čiju je kombinatoriku omogućila savremena tehnologija koja iz dana u dan biva sve jači medijator između nas i umetnosti, nas i stvarnosti, menja nam život i uspostavlja nov način recepcije. Sadržaj sajta čine reči i slike koje tek zajedno, i u istom kontekstu posmatrane, nalik predmetima u kabinetu kurioziteta, tvore potpuno novu realnost, nov jezik, nov način da se stvari vide i dožive.