BBC radio emisije o romantizmu

Epizode koje slede bile su deo dve emisije radija BBC – In Our Time i The Forum. Sve podatke o autorima, sagovornicima, preporučenoj literaturi i kratkom opisu razgovora možete pronaći na linkovima.

Svi priloženi razgovori koje sam preslušala, neke i po nekoliko puta – ima koristi od vožnji gradskim prevozom koje traju dugo – odlikuju se izuzetnim sagovornicima, vrhunski profesori sa britanskih univerziteta govore o naznačenoj temi na veoma razumljiv način, ističući značaj dijaloga i „sukoba“ mišljenja. Sadržaj može biti iskorišćen na svim nivoima akademskih studija: osnovnim, master, doktorskim.

Ostaje zapitanost zašto ovakvih emisija nema na našim radijima, podkastima i jutjub emisijama. I kada ih ima, ti razgovori nemaju akademsku ozbiljnost koja je lišena rigidnosti već se uvek tiču nagrada, kulturnih zbivanja i polemika koje su dnevnopolitičke prirode. To je odlika nezrele kulture. Sagovornika, svakako, ima.

Ana Arp

Ana Arp je autorka umetničkog projekta A.A.A. Jedna je od prvih u svetu koja je formu sajta počela da koristi kao mogućnost za oblikovanje sopstvenog umetničkog dela. Sadržaj na sajtu stvara autentičan jezik čiju je kombinatoriku omogućila savremena tehnologija koja iz dana u dan biva sve jači medijator između nas i umetnosti, nas i stvarnosti, menja nam život i uspostavlja nov način recepcije. Sadržaj sajta čine reči i slike koje tek zajedno, i u istom kontekstu posmatrane, nalik predmetima u kabinetu kurioziteta, tvore potpuno novu realnost, nov jezik, nov način da se stvari vide i dožive.