ana arpAna Arp je pisac. Autorka je sajta A.A.A (2011), knjiga Tri mita (2016) i Jabuke (2019). U 2022. godinu ulazi sa planom za objavljivanje tri knjige koje će činiti jednu estetsku i smisaonu celinu – eseje o Šekspiru, Helderlinu i Tomasu Manu.

Ana Arp prati blejkovsku tradiciju uradi sam izdavaštva, nezavisnosti u radu, delanja van tržišnih modela i odnosa izdavač-autor. Svoj rad sama finansira, štampa i uređuje, sarađujući sa lektorima, dizajnerima i fotografima. To je deo koncepta, ne nužnosti, i ima veze sa anarhističkim idejama koje negiraju odnos hijerarhije i po svaku cenu institucionalnog afirmisanja umetnika (preko izdavača, nagrada, medija, udruženja, festivala).

Rođena je u Beogradu 6. decembra 1985. godine. Osnovne, master i doktorske studije pohađala je na Filološkom fakultetu u Beogradu na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti.

logoA.A.A (2011)

Sajt A.A.A treba posmatrati kao oblik umetničkog dela. Sadržaj sajta stvara novi jezik koji je omogućila tehnologija koja iz dana u dan biva sve jači medijator između nas i umetnosti, nas i stvarnosti. U pitanju je umetnička forma koja se najbolje otkriva ako posetilac uđe u arhivu i počne da se kreće pravolinijski kroz sadržaj, iz meseca u mesec, iz teksta u tekst. Tada se uočava jasna narativna struktura čitavog projekta na kome je autorka radila jedanaest godina. Detaljnije ovde.

TRI MITA (2016)

Knjiga Tri mita o putovanju iza Sunca pojavila se maja 2016. Ona se sastoji iz tri celine – knjiga „Pisma Persefoni“, „Herbarijum“, „Dedalove sobe“. Svaka od njih odnosi se na po jedan grčki mit koji je autorki bio važan i koji je ona ponovo ispričala. Grčki mit nije kodifikovan knjigom i mogućnosti za interpretacije i pripovedanje istog su beskonačne. Sve tri knjige razlikuju se po formi i po načinu naracije, one su eksperimentalne i žanrovski neodredive.

JABUKE (2019)

Jabuke su druga knjiga Ane Arp. U pitanju je zbirka priča koja se pojavila septembra 2019. Priče „Škola“, „Konj“, „Bicikl“, „Ostrvo“, „Pčele“ i „Jabuke“ autorka je objedinila načelom da „priče o deci nisu za decu“. Ono što je nju ovoga puta interesovalo jesu oni čiji je pad negde u uglu slike sveta i na koji retko ko obrati pažnju. Osim pisca.

Šekspir, Helderlin, Man (2022)

Tri knjige eseja posvećene su umetnicima koji su bili važan deo autorkinog formativnog procesa. Ona je ovom knjigom pokušala da napiše sopstveni „obrazovni roman“. U jedinstvu teksta i slike, kao i eksplikacije šta se želelo postići spajanjem tri različite knjige u jednu smisaonu celinu, ovaj projekat pokazaće svoju jedinstvenost.

Kontakt: anaarpart@gmail.com, Instagram
Fotografije: Tamara Aleksić, 2021.