ana arpAna Arp je savremeni srpski pisac. Autorka je sajta A.A.A (2011), knjige Tri mita (2016) i knjige priča Jabuke (2019). U 2022. godinu ulazi sa planom za objavljivanje tri knjige koje će činiti jednu estetsku i smisaonu celinu – eseje o Šekspiru, Helderlinu i Tomasu Manu. Ana Arp prati blejkovsku tradiciju uradi sam izdavaštva, nezavisnosti u radu, delanja van uobičajenih tržišnih modela i odnosa izdavač-autor. Svoj rad sama finansira, štampa i uređuje, sarađujući sa lektorima, dizajnerima i fotografima. Rođena je u Beogradu 6. decembra 1985. godine. Osnovne, master i doktorske studije pohađala je na Filološkom fakultetu u Beogradu na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti.

ana arp

A.A.A (2011)

A.A.A treba posmatrati kao oblik umetničkog dela. Ana Arp je među prvima u svetu počela da formu sajta koristi kao mogućnost za oblikovanje sopstvene umetničke zamisli. Sadržaj sajta stvara autentičan jezik koji je omogućila savremena tehnologija koja iz dana u dan biva sve jači medijator između nas i umetnosti, menja nam život i percepciju. Sadržaj čine reči i slike koje zajedno posmatrane stvaraju novi jezik. U pitanju je potpuno autohtona umetnička forma koja se najbolje otkriva ako posetilac uđe u arhivu i počene da se kreće pravolinijski kroz sadržaj, iz meseca u mesec, iz teksta u tekst. Tada se uočava jasna narativna struktura čitavog projekta na kome je autorka radila deset godina.

4

Tri mita (2016)

Knjiga Tri mita o putovanju iza Sunca pojavila se maja 2016. Ona se sastoji iz tri celine – knjiga Pisma Persefoni, Herbarijum, Dedalove sobe. Svaka od njih odnosi se na po jedan grčki mit koji je autorki bio važan i koji je ona ponovo ispričala. Grčki mit nije kodifikovan knjigom i mogućnosti za interpretacije i pripovedanje istog su beskonačne. Sve tri knjige razlikuju se po formi i po načinu naracije. Knjiga Pisma Persefoni ispripovedana je u drugom licu, u formi pisama, i prati putovanje boginje Persefone. Herbarijum je ispričan u prvom licu, u formi dnevnika, i kazuje mit o Hironu. Treća knjiga je putopis. U njoj neimenovana junakinja zapisuje svoja iskustva sa putovanja kroz lavirint.

5

Jabuke (2019)

Jabuke su druga knjiga Ane Arp. U pitanju je zbirka kratkih priča koja je izašla iz štampe septembra 2019. godine. Priče Škola, Konj, Bicikl, Ostrvo, Pečele i Jabuke autorka je objedinila načelom da „priče o deci nisu za decu“. Ono što je nju ovoga puta interesovalo jesu „prezreni na svetu“, oni čiji je pad negde u uglu slike sveta i na koji retko ko obrati pažnju. Zato su važni pisci. Oni su ti koji uočavaju, traže i  dugo posmatraju, naročito onda kada posmatrani nije svestan da je posmatran.

04_ana_arp

Šekspir, Helderlin, Man (2022)

Tri pojedinačne knjige eseja, posvećene trojici različitih umetnika koji su bili važean deo autorkinog formativnog procesa, činiće jednu estetski zaokruženu celinu. Autorka ovom knjigom pokušava da napiše sopstveni obrazovni roman koji će se odnositi na nekoliko Šekspirovih drama, jednu Helderlinovu pesmu i jednu Manovu novelu. Knjige će biti praćene reprodukcijama koje su smisaono neodvojive od teksta. U jedinstvu teksta i slike, kao i autorkine eksplikacije šta je želela da postigne spajanjem tri različite knjige u jednu, ovaj projekat pokazaće svoju jedinstvenost u okviru savremene srpske književnosti.

Fotografije: Tamara Aleksić, Portreti Ane Arp, Beograd, oktobar 2021.

Kontakt: anaarpart@gmail.com