Ana Arp

bw - triptih

Ana Arp, pisac i putnik. Osnivač, autor i urednik internet časopisa A . A . A

Ana Arp je rođena u Beogradu 6. decembra 1985. godine. Diplomirala je na Filološkom fakultetu 2011. godine. Master studije završava 2016. Iste godine upisuje doktorske studije. Tokom godina studiranja napisala je više eseja i radova posvećenih različitim aspektima umetničkog stvaralaštva (u nastavku sledi lista radova).

Oktobra 2011. godine osnovala je časopis A . A . A
Maja 2016. godine objavila je knjigu Tri mita o putovanju iza Sunca.

Ana Arp kroz formu eseja, uz pomoć reči i slika, odražava svoje fascinacije, težnju ka uporednom pristupu pojavama, radoznalost, kao i odanost drevnom delfijskom načelu: Spoznaj samog sebe. Pitija odgovara u nagoveštajima. Umetnost, njeno proučavanje i stvaranje, upravo je to. Nagoveštaj i mogućnost boljeg postojanja.

Ana Arp
anaarpart@gmail.com

OSNOVNE STUDIJE (2005-2011)

 • Pesimizam i taština u „Knjizi Propovjednikovoj“ i mogućnost njihovog prevazilaženja (2006)
 • Ludost i tragika ljubavi. Uporedna analiza motiva ljubavi u Šekspirovoj komediji „San letnje noći“ i tragediji „Romeo i Julija“ (2007)
 • Putnik – junak njihovog doba. Analiza odnosa putnika i prirode u književnosti i slikarstvu romantizma (2009)
 • Uništiteljska komponenta lepote u delu „Smrt u Veneciji“ Tomasa Mana (2010)

MASTER STUDIJE (2015-2016)

 • Renesansno samooblikovanje prema kritici Stivena Grinblata i Šekspirova drama „Henri IV“ (2016)
 • Tumačenje Helderlinove ode „Hiron“ (Master rad) (2016)

DOKTORSKE STUDIJE (2016-)

 • Žudnja za lepotom. Uporedna analiza Sapfinih pesničkih fragmenata i ranih Karavađovih slika (2017)
 • Grand Tour i Italija: klasična tura, romantično putovanje. Kulturni i književni značaj velikog obrazovnog putovanja (2017)
 • Umetnik i Venecija: Vilijam Tarner (2017)
 • Dva putnika Italijom: Ljubomir Nenadović i Petar II Petrović Njegoš (2017)
 • Klasična tura, romantično putovanje: Gete u Rimu. Obrazovni značaj Geteovog italijanskog putovanja (2018)
 • Teorije istine i modeli književne istine na primeru romana Ubistvo u Orijent ekspresu Agate Kristi (2018)

ESEJI OBJAVLJENI NA BLOGU A . A . A (2011-2019)

2011

 • Melanholija i uspomene: „Novembar“ Gistava Flobera

2012

 • „Konjske su glave okrenute Večnosti“: Smrt u delu Emili Dikinson i Ingmara Bergmana (2012)
 • Stvaralački čin kao autoegzorcizam. Slikarstvo Leona Spiliara i poezija Artura Remboa (2012)
 • „Njeno telo ima oblik mojih ruku“: Matisovi aktovi i Elijarova poezija (2012)
 • Pećinska umetnost i crteži Pabla Pikasa (2012)
 • „Telo koje pamti počinje da drhti“: Aktovi Egona Šilea (2012)

2013

 • Seksualne persone Šarla Bodlera (2013)

2014

 • O Berninijevoj skulpturi „Apolon i Dafne“ (2014)
 • O Berninijevoj skulpturi „Otmica Persefone“ (2014)

2015

 • Prostori stvaranja. Maštarije u sobi, maštarije u kafeu (2015)

2017

 • Teme holandskog baroka: Haljine Rembrantovih portretisanih (2017)
 • Teme holandskog baroka: Egzotične ptice (2017)
 • Teme holandskog baroka: Mrtva priroda (2017)

2018

 • Đorđo de Kiriko i dosadna podneva detinjstva (2018)

PUTNICI ROMANTIZMA (CIKLUS ESEJA)

2009

 • Putnik – junak njihovog doba (2009)
 • Slika prirode i slike prirode u umetnosti romantizma (2009)
 • Putnik Ruso (2009)
 • Putnik Verter (2009)
 • Putnik Frankenštajn (2009)
 • Putnik Harold (2009)
 • Putnik Onjegin (2009)
 • Putnik Hitklif (2009)

2016

 • Putnik Helderlin (2016)

2017

 • Grand Tour i Italija (2017)
 • Putnik Njegoš (2017)
 • Putnik Tarner (2017)

2018

 • Putnik Gete (2018)
 • Putnik Igo (2018)
 • Putnik Kurbe (2018)

2019 –

 • Putnik Kaspar David Fridrih (u nastajanju)
 • Putnik Pečorin (u nastajanju)
 • Putnik Korto Malteze (u nastajanju)
 • Putnik Tonio Kreger (u nastajanju)