Ana Arp

Ana Arp je osnivač i urednik internet časopisa A . A . A

Rođena je u Beogradu 1985. godine. Diplomirala je na Filološkom fakultetu 2011. godine. Master studije završava 2016. Iste godine upisuje doktorske studije. Tokom godina studiranja napisala je više eseja i radova posvećenih različitim aspektima umetničkog stvaralaštva (u nastavku sledi lista radova).

 • Oktobra 2011. godine osnovala je časopis A . A . A
 • Maja 2016. godine objavila je knjigu Tri mita o putovanju iza Sunca
 • Septembra 2019. godine objavila je knjigu kratkih priča Jabuke

Ana Arp kroz formu eseja, uz pomoć reči i slika, odražava svoje fascinacije, težnju ka uporednom pristupu pojavama, radoznalost, kao i odanost drevnom delfijskom načelu: Spoznaj samog sebe. Pitija odgovara u nagoveštajima. Umetnost, njeno proučavanje i stvaranje, upravo je to. Nagoveštaj i mogućnost boljeg postojanja.

Kontakt: anaarpart@gmail.com

OSNOVNE STUDIJE (2005-2011)

 • Pesimizam i taština u Knjizi Propovjednikovoj i mogućnost njihovog prevazilaženja (2006)
 • Ludost i tragika ljubavi. Uporedna analiza motiva ljubavi u Šekspirovoj komediji San letnje noći i tragediji Romeo i Julija (2007)
 • Putnik – junak njihovog doba. Analiza odnosa putnika i prirode u književnosti i slikarstvu romantizma (2009)
 • Uništiteljska komponenta lepote u delu Smrt u Veneciji Tomasa Mana (2010)

MASTER STUDIJE (2015-2016)

 • Renesansno samooblikovanje prema kritici Stivena Grinblata i Šekspirova drama Henri IV (2016)
 • Tumačenje Helderlinove ode Hiron (Master rad) (2016)

DOKTORSKE STUDIJE (2016-)

 • Žudnja za lepotom. Uporedna analiza Sapfinih pesničkih fragmenata i ranih Karavađovih slika (2017)
 • Grand Tour i Italija: klasična tura, romantično putovanje. Kulturni i književni značaj velikog obrazovnog putovanja (2017)
 • Umetnik i Venecija: Vilijam Tarner (2017)
 • Dva putnika Italijom: Ljubomir Nenadović i Petar II Petrović Njegoš (2017)
 • Klasična tura, romantično putovanje: Gete u Rimu. Obrazovni značaj Geteovog italijanskog putovanja (2018)
 • Teorije istine i modeli književne istine na primeru romana Ubistvo u Orijent ekspresu Agate Kristi (2018)

IZBOR ESEJA OBJAVLJENIH NA BLOGU A . A . A (2011-2019)

 • Melanholija i uspomene: Novembar Gistava Flobera (2011)
 • Stvaralački čin kao autoegzorcizam. Slikarstvo Leona Spiliara i poezija Artura Remboa (2012)
 • „Njeno telo ima oblik mojih ruku“: Matisovi aktovi i Elijarova poezija (2012)
 • „Telo koje pamti počinje da drhti“: Aktovi Egona Šilea (2012)
 • Seksualne persone Šarla Bodlera (2013)
 • O Berninijevoj skulpturi Apolon i Dafne (2014)
 • O Berninijevoj skulpturi Otmica Persefone (2014)
 • Prostori stvaranja. Maštarije u sobi, maštarije u kafeu (2015)
 • Teme holandskog baroka: Egzotične ptice (2017)
 • Teme holandskog baroka: Mrtva priroda (2017)
 • Đorđo de Kiriko i dosadna podneva detinjstva (2018)

PUTNICI ROMANTIZMA (CIKLUS ESEJA)

2009

 • Putnik – junak njihovog doba
 • Slika prirode i slike prirode u umetnosti romantizma
 • Putnik Ruso
 • Putnik Verter
 • Putnik Frankenštajn
 • Putnik Harold
 • Putnik Onjegin
 • Putnik Hitklif

2016

 • Putnik Helderlin

2017

 • Grand Tour i Italija
 • Putnik Njegoš
 • Putnik Tarner

2018

 • Putnik Gete
 • Putnik Igo
 • Putnik Kurbe