Ana Arp

bw - triptih

Ana Arp, pisac i putnik. Osnivač, autor i urednik internet časopisa A . A . A

Ana Arp je rođena u Beogradu 6. decembra 1985. godine. Diplomirala je na Filološkom fakultetu 2011. godine. Master studije završava 2016. Iste godine upisuje doktorske studije. Tokom godina studiranja napisala je više eseja i radova posvećenih različitim aspektima umetničkog stvaralaštva (u nastavku sledi lista radova).

Oktobra 2011. godine osnovala je časopis A . A . A
Maja 2016. godine objavila je knjigu Tri mita o putovanju iza Sunca.

Ana Arp kroz formu eseja, uz pomoć reči i slika, odražava svoje fascinacije, težnju ka uporednom pristupu pojavama, radoznalost, kao i odanost drevnom delfijskom načelu: Spoznaj samog sebe. Pitija odgovara u nagoveštajima. Umetnost, njeno proučavanje i stvaranje, upravo je to. Nagoveštaj i mogućnost boljeg postojanja.

Ana Arp
anaarpart@gmail.com

U nastavku sledi spisak dosadašnjih radova Ane Arp.

OSNOVNE STUDIJE (2005-2011)

Pesimizam i taština u „Knjizi Propovjednikovoj“ i mogućnost njihovog prevazilaženja (2006)

Ludost i tragika ljubavi. Uporedna analiza motiva ljubavi u Šekspirovoj komediji „San letnje noći“ i tragediji „Romeo i Julija“ (2007)

Putnik – junak njihovog doba. Analiza odnosa putnika i prirode u književnosti i slikarstvu romantizma (2009)

Uništiteljska komponenta lepote u delu „Smrt u Veneciji“ Tomasa Mana (2010)

MASTER STUDIJE (2015-2016)

Renesansno samooblikovanje prema kritici Stivena Grinblata i Šekspirova drama „Henri IV“ (2016)

Tumačenje Helderlinove ode „Hiron“ (Master rad) (2016)

DOKTORSKE STUDIJE (2016-)

Žudnja za lepotom. Uporedna analiza Sapfinih pesničkih fragmenata i ranih Karavađovih slika (2017)

Grand Tour i Italija: klasična tura, romantično putovanje. Kulturni i književni značaj velikog obrazovnog putovanja (2017)

Umetnik i Venecija: Vilijam Tarner (2017)

Dva putnika Italijom: Ljubomir Nenadović i Petar II Petrović Njegoš (2017)

Klasična tura, romantično putovanje: Gete u Rimu. Obrazovni značaj Geteovog italijanskog putovanja (2018)

Teorije istine i modeli književne istine na primeru romana Ubistvo u Orijent ekspresu Agate Kristi (2018)

ESEJI OBJAVLJENI NA BLOGU A . A . A (2011-2019)

2011

 • Melanholija i uspomene: „Novembar“ Gistava Flobera

2012

 • „Konjske su glave okrenute Večnosti“: Smrt u delu Emili Dikinson i Ingmara Bergmana (2012)
 • Stvaralački čin kao autoegzorcizam. Slikarstvo Leona Spiliara i poezija Artura Remboa (2012)
 • „Njeno telo ima oblik mojih ruku“: Matisovi aktovi i Elijarova poezija (2012)
 • Pećinska umetnost i crteži Pabla Pikasa (2012)
 • „Telo koje pamti počinje da drhti“: Aktovi Egona Šilea (2012)

2013

 • Seksualne persone Šarla Bodlera (2013)

2014

 • O Berninijevoj skulpturi „Apolon i Dafne“ (2014)
 • O Berninijevoj skulpturi „Otmica Persefone“ (2014)

2015

 • Prostori stvaranja. Maštarije u sobi, maštarije u kafeu (2015)

2017

 • Teme holandskog baroka: Haljine Rembrantovih portretisanih (2017)
 • Teme holandskog baroka: Egzotične ptice (2017)
 • Teme holandskog baroka: Mrtva priroda (2017)

2018

 • Đorđo de Kiriko i dosadna podneva detinjstva (2018)

PUTNICI ROMANTIZMA (CIKLUS ESEJA)

2009

 • Putnik – junak njihovog doba (2009)
 • Slika prirode i slike prirode u umetnosti romantizma (2009)
 • Putnik Ruso (2009)
 • Putnik Verter (2009)
 • Putnik Frankenštajn (2009)
 • Putnik Harold (2009)
 • Putnik Onjegin (2009)
 • Putnik Hitklif (2009)

2016

 • Putnik Helderlin (2016)

2017

 • Grand Tour i Italija (2017)
 • Putnik Njegoš (2017)
 • Putnik Tarner (2017)

2018

 • Putnik Gete (2018)
 • Putnik Igo (2018)
 • Putnik Kurbe (2018)

2019 –

 • Putnik Kaspar David Fridrih (u nastajanju)
 • Putnik Pečorin (u nastajanju)
 • Putnik Korto Malteze (u nastajanju)
 • Putnik Tonio Kreger (u nastajanju)

Značaj otvorenog prozora u slikarstvu romantizma, značaj figure Napoleona, značaj „Rimske nagrade“ i Engrova uloga u opoziciji klasično-romantično u komparaciji sa Igoovim i Stendalovim shvatanjima „nove umetnosti“, termin i definicije romantizma, motiv noći, fragmenti Fridriha Šlegela i značaj ruševine u romantizmu, Kolridžovi lednici i Kantova kategorija uzvišenog, Vordsvortova putnica Lusi, Francuska revolucija, gotski roman, opozicija Ruso-de Sad, Novalis, dinamika oblaka u Šelijevoj poeziji i Konstablovom slikarstvu, umetnik i njegov atelje kao motiv romantičarskog slikarastva i faustovsko-frankenštajnovski kompleks umetnika romantizma. Sve su ovo nacrti za dve knjige (diptih) koje pišem o putnicima romantizma.

Napomena: U gornju listu eseja objavljenih na ovom mestu od 2011. do 2019. godine nije ubrojano sve što sam ja napisala već samo ono što smatram reprezentativnim, celovitim, potpunom građom za naredna štampana izdanja. Na blogu ima mnogo više sadržaja od gore pomenutog čiji sam ja autor ali on se ne uklapa u žanr i formu koji su gornji kriterijum. Već sam napisala da blog treba posmatrati kao oblik umetničkog dela. Eseji su samo jedan ekskurs unutar njega koji ga ne definiše i koji ga ne iscrpljuje.