Ana Arp

Ana Arp, pisac i putnik. Osnivač, autor i urednik internet časopisa A . A . A

Ana Arp je rođena u Beogradu 6. decembra 1985. godine. Diplomirala je na Filološkom fakultetu 2011. godine. Master studije završava 2016. Iste godine upisuje doktorske studije. Tokom godina studiranja napisala je više eseja i radova posvećenih različitim aspektima umetničkog stvaralaštva (u nastavku sledi lista radova).

Ana Arp kroz formu eseja, uz pomoć reči i slika, odražava svoje fascinacije, težnju ka uporednom pristupu pojavama, radoznalost, kao i odanost drevnom delfijskom načelu: Spoznaj samog sebe. Pitija odgovara u nagoveštajima. Umetnost, njeno proučavanje i stvaranje, upravo je to. Nagoveštaj i mogućnost boljeg postojanja.

Ana Arp
anaarpart@gmail.com

OSNOVNE STUDIJE (2005-2011)

 • Pesimizam i taština u „Knjizi Propovjednikovoj“ i mogućnost njihovog prevazilaženja (2006)
 • Ludost i tragika ljubavi. Uporedna analiza motiva ljubavi u Šekspirovoj komediji „San letnje noći“ i tragediji „Romeo i Julija“ (2007)
 • Putnik – junak njihovog doba. Analiza odnosa putnika i prirode u književnosti i slikarstvu romantizma (2009)
 • Uništiteljska komponenta lepote u delu „Smrt u Veneciji“ Tomasa Mana (2010)

MASTER STUDIJE (2015-2016)

 • Renesansno samooblikovanje prema kritici Stivena Grinblata i Šekspirova drama „Henri IV“ (2016)
 • Tumačenje Helderlinove ode „Hiron“ (Master rad) (2016)

DOKTORSKE STUDIJE (2016-)

 • Žudnja za lepotom. Uporedna analiza Sapfinih pesničkih fragmenata i ranih Karavađovih slika (2017)
 • Grand Tour i Italija: klasična tura, romantično putovanje. Kulturni i književni značaj velikog obrazovnog putovanja (2017)
 • Umetnik i Venecija: Vilijam Tarner (2017)
 • Dva putnika Italijom: Ljubomir Nenadović i Petar II Petrović Njegoš (2017)
 • Klasična tura, romantično putovanje: Gete u Rimu. Obrazovni značaj Geteovog italijanskog putovanja (2018)
 • Teorije istine i modeli književne istine na primeru romana Ubistvo u Orijent ekspresu Agate Kristi (2018)

ESEJI OBJAVLJENI NA BLOGU A . A . A (2011-2019)

2011

 • Melanholija i uspomene: „Novembar“ Gistava Flobera

2012

 • „Konjske su glave okrenute Večnosti“: Smrt u delu Emili Dikinson i Ingmara Bergmana
 • Stvaralački čin kao autoegzorcizam. Slikarstvo Leona Spiliara i poezija Artura Remboa
 • „Njeno telo ima oblik mojih ruku“: Matisovi aktovi i Elijarova poezija
 • Pećinska umetnost i crteži Pabla Pikasa
 • „Telo koje pamti počinje da drhti“: Aktovi Egona Šilea

2013

 • Seksualne persone Šarla Bodlera

2014

 • O Berninijevoj skulpturi „Apolon i Dafne“
 • O Berninijevoj skulpturi „Otmica Persefone“

2015

 • Prostori stvaranja. Maštarije u sobi, maštarije u kafeu

2017

 • Teme holandskog baroka: Haljine Rembrantovih portretisanih
 • Teme holandskog baroka: Egzotične ptice
 • Teme holandskog baroka: Mrtva priroda

2018

 • Đorđo de Kiriko i dosadna podneva detinjstva

PUTNICI ROMANTIZMA (CIKLUS ESEJA)

2009

 • Putnik – junak njihovog doba
 • Slika prirode i slike prirode u umetnosti romantizma
 • Putnik Ruso
 • Putnik Verter
 • Putnik Frankenštajn
 • Putnik Harold
 • Putnik Onjegin
 • Putnik Hitklif

2016

 • Putnik Helderlin

2017

 • Grand Tour i Italija
 • Putnik Njegoš
 • Putnik Tarner

2018

 • Putnik Gete
 • Putnik Igo
 • Putnik Kurbe