Ana Arp je pisac.

Rođena je u Beogradu 1985. godine. Osnovne, master i doktorske studije pohađala je na Filološkom fakultetu u Beogradu na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti.

  • Oktobra 2011. godine počela je da objavljuje svoje eseje na A . A . A
  • Maja 2016. godine objavila je knjigu Tri mita o putovanju iza Sunca
  • Septembra 2019. godine objavila je knjigu Jabuke

Ana Arp uz pomoć reči i slika odražava svoj odnos prema umetnosti i težnju ka uporednom pristupu pojavama. Sajt treba posmatrati kao oblik umetničkog dela.

anaarpart@gmail.com
Facebook , Instagram