Ana Arp je savremeni srpski pisac. Autorka je sajta A.A.A (2011), knjige Tri mita (2016) i zbirke priča Jabuke (2019). U 2023. godinu ulazi sa planom za objavljivanje tri knjige koje će činiti jednu estetsku i smisaonu celinu – eseje o Šekspiru, Helderlinu i Tomasu Manu.

Ana Arp prati blejkovsko-šlegelovsku tradiciju uradi sam izdavaštva i nezavisnosti u radu. Svoje knjige sama finansira, štampa i uređuje, sarađujući sa lektorima, dizajnerima i fotografima. To je deo koncepta, ne nužnosti, i ima veze sa anarhističkim idejama, kao i načelima koja negiraju institucionalno afirmisanjе umetnika (preko izdavača, nagrada, medija, udruženja i festivala).

Rođena je u Beogradu 6. decembra 1985. godine. Osnovne, master i doktorske studije pohađala je na Filološkom fakultetu u Beogradu na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti.

Kontakt: anaarpart@gmail.com

Instagram

Fotografije: Tamara Aleksić, 2021.