Animirani film o Piranezijevoj seriji grafika „Tamnice“

 

Četrnaest (u prvom izdanju iz 1745.) grafika italijanskog gravera Đambariste Piranezija autor ovog animiranog filma, , predstavio je kao da se kreće po njima, prateći redosled pojavljivanja u portfoliju.

Ovo je 3D verzija grafika koje otvaraju bezvremeni svet sna. One se u potpunosti uklapaju u neuravnoteženost individualne vizije podjednako koliko i u poljuljani status tendencija doba prosvetiteljstva.

Ova serija grafika u podnaslovu slobodno može sadržati reči „nadzirati i kažnjavati“. Samo, koga? Tamnice kroz koje se pogledom krećemo uglavnom su prazne. One, posmatrane kao da se iz jedne u drugu prostoriju krećemo, nalik su lavirintima koji su, ne bez razloga, toliko inspirisali Borhesa da je, prema svedočenju Alberta Mangela, imao jednu od grafika uramljenu na zidu svog kabineta, baš kao i Margerit Jursenar, koja je napisala fantastičan esej o ovom italijanskom umetniku, Piranezijev crni mozak, koji najtoplije preporučujem.

Detaljniji tekst o Piranezijevim tamnicama možete čitati OVDE.