A.A.A

Marija Jeftimijević Mihajlović o knjizi „Tri mita“ Ane Arp

Knjigu Tri mita o putovanju iza Sunca teško da mogu da podvedem pod bilo kakav poetski „obrazac“ kakve nalazim, kako u prošlosti, tako i danas. Sama koncepcija je potpuno originalna; taj mit o putovanju u svoj unutrašnji svet uzrasta do samog mita, budući da, naročito u „Pismima Pesefoni“, prvom delu knjige, ostavlja prostor čitaocu da […]

Pročitaj više