Klasična muzika, Slikarstvo

Modest Musorgski: „Slike sa izložbe“

Deset kompozicija koje čine delo Slike sa izložbe, ruski kompozitor Modest Musorgski komponovao je od 2. do 22. marta 1874. godine u čast svog rano preminulog prijatelja, slikara Viktora Hartmana. Slike koje su se našle na izložbi bile su, kasnije, deo kolekcije samog kompozitora. Delo je komponovano za klavir ali je, takođe, dosta poznata i […]

Pročitaj više