Animirani film o Blejkovim crtežima

 

U Londonu, u Tejt galeriji (Tate Gallery), 1977. održana je izložba posvećena pesniku i slikaru Vilijamu Blejku. Tom prilikom umetnica Šejla Grejber zamoljena je od strane kustosa i organizatora izložbe da napravi kratak film kao uvod u samu izložbu. Priloženi video rezultat je te saradnje. Takođe, Tejt galerija poseduje u svojoj kolekciji neke od najznačajnih radova ovog umetnika-vizionara koji je tvrdio: Energy is Eternal Delight, kao i If the doors of perception were cleansed, every thing would appear to man as it is: Infinite.

O Vilijamu Blejku, engleskom pesniku, slikaru i vizionaru do sada je bilo reči u više različitih tekstova. Vilijam Blejk, jednostavan i uopšten naziv prvog teksta, sastoji se od mog prevoda jedne Blejkove pesme i ilustracija za Miltonov spev Izgubljeni Raj. O Blejku sam pisala i u tekstu Vilijam Blejk i Knjiga otkrivenja gde sam vršila uporednu analizu jednog Blejkovog crteža i stihova iz Apokalipse kojima je slikar bio inspirisan. Takođe, uticaj na savremenu pop kulturu ovog pesnika je velik pa je i o tome bilo reči u tekstu Uticaj Vilijama Blejka. Najzad, tu je i poređenje Blejkovih gravira četri elementa sa jednom pesmom Emili Dikinson u tekstu Blejkove ilustracije četri elementa i jedna pesma Emili Dikinson.

Izvor reprodukcija: Tate Gallery  |  Video rad: Sheila Graber

William Blake, Elohim Creating Adam, 1795/c.1805

William Blake (1757‑1827), God Judging Adam, 1795.

William Blake, Nebuchadnezzar, 1795/c.1805

William Blake, Newton, 1795-1805.

William Blake, Pitty, c. 1795.

William Blake, The Good and Evil Angels, 1795-1805.

William Blake, The Night of Enitharmon’s Joy (formerly called ‘Hecate’), c. 1795.