Književnost

Mišel Uelbek – Poslednji bedem protiv liberalizma

Odbijamo liberalnu ideologiju jer nePruža nikakav smer, okosnicu za pomirenjePojedinca sa svojim bližnjim unutar zajedniceKoju bismo mogli da nazovemo ljudskom,Štaviše cilj koji sebi postavlja je sasvimSuprotan. Odbijamo liberalnu ideologiju u ime enciklikeLeona trinaestog o socijalnoj ulozi EvanđeljaU istom duhu u kome su antički proroci zazivaliPropast i prokletstvo nad Jerusalimom,I Jerusalim pade, i bi mu potrebno […]

Pročitaj više
Mit

Ikar u mom snu

Sanjala sam Ikara. Bio je naslikan u crkvi, na fresci levo od oltara. Imao je tamna krila, ogromna, pitala sam se kako ih je tako disproporicionalna u odnosu na svoju veličinu pokretao. Ikar građom tela nije podsećao na dečaka. Mišice su mu bile naglašene. Na fresci je bio predstavljen naopako, kao da visi sa neba, […]

Pročitaj više
Književnost

O romanu „Ubistvo u Orijent ekspresu“ Agate Kristi

Delo koje ćemo analizirati pripada kriminalističkom žanru. Smatramo da je ovaj oblik romana naročito pogodan za tip istraživanja koji posredstvom naracije i iskaza književnih junaka teži da utvrdi razliku između lažnog i istinitog iskaza, o stvarnosti dela koja je u jeziku, a koji je nestabilan: iskaz junaka i „objektivna stvarnost“ samog dela, iako deluju podudarni, […]

Pročitaj više