Mesec: april 2019

  • O romanu „Ubistvo u Orijent ekspresu“ Agate Kristi

    O romanu „Ubistvo u Orijent ekspresu“ Agate Kristi

    Delo koje ćemo analizirati pripada kriminalističkom žanru. Smatramo da je ovaj oblik romana naročito pogodan za tip istraživanja koji posredstvom naracije i iskaza književnih junaka teži da utvrdi razliku između lažnog i istinitog iskaza, o stvarnosti dela koja je u jeziku, a koji je nestabilan: iskaz junaka i „objektivna stvarnost“ samog dela, iako deluju podudarni,…