Mesec: maj 2019

  • Seksualne persone Gustava Klimta (samozadovoljavanje)

    Seksualne persone Gustava Klimta (samozadovoljavanje)

    Umetnost je linija oko tvojih misli. – Gustav Klimt Samozadovoljavanje, autoerotizam, masturbacija ili onanija je čin prema kome su mnoge kulture imale podeljen odnos i uglavnom tabuiziran, naročito u društvima sa nekada snažnim religijskim uticajima. Umetnost ga je prikazivala, simbolički ga zaodevajući, i kroz nagoveštaj. Sama reč „onanija“ potiče od biblijske ličnosti Onana koji se…