Mesec: septembar 2019

  • Druga knjiga Ane Arp: „Jabuke“

    Druga knjiga Ane Arp: „Jabuke“

    Dvadeset petog septembra 2019. godine objavljena je druga knjiga Ane Arp koja nosi naziv Jabuke. U pitanju je knjiga kratkih priča pisanih između jula 2017. i jula 2019. Njihovi nazivi su: „Škola“, „Konj“, „Bicikl“, „Ostrvo“, „Pčele“, „Jabuke“. Priče su praćene uvodnim obraćenjem „Čitaocu“ i „Pogovorom“. Troje ljudi radilo je na realizaciji knjige: Manuela Rađenović (lektura),…