O Koređovoj slici „Jupiter i Io“

Antonio Allegri da Correggio, "Jupiter and Io", ca. 1530.

Antonio Allegri da Correggio, „Jupiter and Io“, ca. 1530.

Jedan od mojih omiljenih slikara kasne renesanse koji je polako formirao korpus manirističkih dela italijanske umetnosti – Antonio Alegri poznatiji kao Koređo. Njegove mitološke teme i insistiranje na elementu vazduha, neobičnih pozicija tela i ugla iz koga su predstavljena neke su od odlika ovog slikara rođenog 1489. godine u mestu Koređo, u severnoj Italiji. Ovoga puta zadržala bih se na jednoj slici, onoj koja spada u njegova poznatija dela a prikazuje odnos Zevsa/Jupitera i nimfe Io, Herine sveštenice koju je vrhovni bog kasnije pretvorio u kravu.

Čini mi se da sam oduvek znala ovu sliku kada pokušam da se setim kada sam je i gde prvi put videla. Mislim da se nalazila na naslovnoj strani nekog od porodičnog albuma, a oduvek mi je bio najinspirativniji deo u donjem desnom uglu slike koji prikazuje ćup i korenje koje ga spaja sa zemljom, sitne biljčice i potok. Bilo mi je neobično to da je ćup toliko vremena nedirnut, da je srastao sa zemljom, podjednako oblikom koliko i bojom. U nastavku sledi predavanje o slici preuzeto sa sajta Smart History tj. njihovog you tube kanala.