Oznaka: Žan Delvil

  • Tri pisma za Lu: Niče, Rilke, Frojd

    Tri pisma za Lu: Niče, Rilke, Frojd

    NIČEOVO PISMO Ništa mi ne predstavlja to što sam puno patio prema pitanju: hoćete li Vi ponovo pronaći sebe, draga Lu ili ne. Nikada nisam sreo jedno tako siroto stvorenje kao što ste Vi neznalica – ali oštroumna bogata u korišćenju onoga što zna bez ukusa, ali naivna u tom nedostatku iskrena i to upravo…