Oznaka: Zbignjev Herbert

  • Poljska poezija ponedeljkom poslepodne: Petar Vujičić

    Poljska poezija ponedeljkom poslepodne: Petar Vujičić

    ZBIGNJEV HERBERT: PETRU VUJIČIĆU U biti nema se za čim žaliti znaš to dobro Petre ne govorim to Tebi nego kroz Tebe drugima kroz pola vijeka znao si bolje moje misli nego ja sam prevodio si ih strpljivo u Čika Ljubinoj ulici u bijelom Gradu na rijeci koja ponovo krvari razgovarali smo dugo preko Alpa,…

  • Poljska poezija ponedeljkom poslepodne: Zbignjev Herbert

    Poljska poezija ponedeljkom poslepodne: Zbignjev Herbert

    PRIČA O RUSKIM EMIGRANTIMA Bilo je to godine dvadesete ili dvadeset prve stigli su ruski emigranti vrlo visoki plavi sanjalačkih očiju sa ženama kao san kad su prelazili preko trga govorili smo – ptice selice odlazili su na plemićke balove okolo se šaptalo – kakvi biseri ali kad su se gasila svetla zabava ostajali su…