Oznaka: Žorž de la Tur

  • Devojka i Smrt: Žorž de la Tur i Franc Šubert

    Devojka i Smrt: Žorž de la Tur i Franc Šubert

    I svetlo svetli u tami, i tama ga ne obuze. (Jovan, 1, 5) Tri platna francuskog slikara Žorža de la Tura i koncert za gudački kvartet austrijskog kompozitora Franca Šuberta, uprkos viševekovnoj razlici, kao i odlikama koje im zakonitosti njihovih umetnosti nameću, spaja zajednička tema: dolazak Smrti po mladu Devojku. Tokom srednjevekovnih i renesansnih prikaza…