Pjotr Damjanovič Uspenski o simbolizmu Tarota

U okultnoj literaturi postoji jedna pojava od velikog značaja. To je Tarot.

Tarot karte su poznate od kraja 14. veka, kad su već postojale među španskim Ciganima. To su bile prve karte koje su se pojavile u Evropi. Smatra se da je najtačnija reprodukcija najstarijeg Tarota, takozvani Marseljski Tarot.

To paklo se sastoji od 78 karata. Od njih, 56 su obične karte za igru (Mala arkana). Postoje još 22 karte sa posebnim imenima (Velika arkana).

0. Luda
1. Mag
2. Prvosveštenica
3. Carica
4. Car
5. Hijerofant
6. Ljubavnici
7. Kočija
8. Pravda
9. Pustinjak
10. Točak sreće
11. Snaga
12. Obešeni čovek
13. Smrt
14. Vreme
15. Đavo
16. Kula
17. Zvezda
18. Mesec
19. Sunce
20. Sudnji dan
21. Svet

Paklo Tarot karata, po legendi, predstavlja egipatsku knjigu hijeroglifa, koja se sastoji od 78 tablica, koje su do nas dospele na čudesan način.

Poznato je da je u Aleksandrijskoj biblioteci, pored papirusa i pergamenta, bilo mnogo takvih knjiga, koje su se često sastojale od velikog broja glinenih ili drvenih tablica.

Što se tiče dalje istorije Tarot karata, rečeno je da su one u početku bile medaljoni sa utisnutim crtežima i brojevima, kasnije metalne ploče, potom kožne karte, i na kraju papirne karte.

Spolja je Tarot paklo karata, ali u svom unutrašnjem značenju on je nešto sasvim drugačije. To je „knjiga“ filozofskog i psihološkog sadržaja, koja se može čitati na mnogo različitih načina.

Postoji hipoteza po kojoj se pronalazak Tarota pripisuje Rejmonu Liliju, filozofu i alhemičaru 13. veka i autoru mnogih mističkih i okultnih knjiga, koji je zapravo u svojoj knjizi „Ars Magna“ postavio shemu „filozofske mašine“. Pomoću te mašine bilo je moguće postavljati pitanja i dobijati odgovore na njih. Ta mašina se sastojala od koncentričnih krugova sa rečima koje su označavale ideje različitih svetova, poređane u tim krugovima po izvesnom redu. Kada bi se pojedine reči postavile u međusobni odnos radi formiranja pitanja, druge reči bi davale odgovor.

Tarot ima mnogo zajedničkog sa ovom „mašinom“. Po svojoj svrsi on je neka vrsta filozofske računaljke.

  • On daje mogućnost da se postave u različitim grafičkim oblicima (trougao, tačka i kvadrat) ideje koje je teško, ako ne i nemoguće, izraziti rečima.
  • On je neka vrsta instrumenta uma, instrumenta koji može da služi za obuku sposobnosti za kombinovanje i tako dalje.
  • On je sprava za uvežbavanje uma, za njegovo navikavanje na nove i šire zamisli, za mišljenje o svetu viših dimenzija i za razumevanje simbola.

Da bismo se upoznali sa Tarotom, neophodno je da se upoznamo sa idejom Kabale, Alhemije, Magije i Astrologije.

Slova jevrejske azbuke i razne alegorije Kabale; imena metala, kiselina i soli u alhemiji; imena planeta i sazvežđa u astrologiji; imena bogova i zlih duhova u magiji – sve je to samo skriveni jezik za psihološke ideje.

Otvoreno proučavanje psihologije, posebno u širem smislu, bilo je nemoguće. Mučenje i lomača čekale su istraživače.

Ako pogledamo još dalje u prošla stoleća, videćemo još više straha od svih pokušaja da se prouči čovek. Kako je bilo moguće da se usred sveg mraka, neznanja i praznoverica tih vremena govori i deluje otvoreno? Otvoreno proučavanje psihologije je sumnjivo čak i u naše vreme, koje se smatra prosvećenim.

Prava suština hermeneutičkih nauka bila je zato skrivena iza simbola Alhemije, Astrologije i Kabale. Od njih, Alhemija je uzela oblik pravljenja zlata, ili pronalaženja eliksira života; Astrologija i Kabala, predviđanja; a magija potčinjavanja duhova.

Kada je pravi alhemičar govorio o zlatu, on je govorio o eliksiru života, on je govorio o potrazi za zlatom u čovekovoj duši. A kad je govorio o eliksiru života, on je govorio o potrazi za večnim životom i putevima ka besmrtnosti. U tim slučajevima on je nazivao „zlatom“ ono što se u Jevanđeljima naziva Carstvo nebesko, i što se u Budizmu naziva Nirvana. Kad je pravi astrolog govorio o sazvežđima i planetama, on je govorio o sazvežđima i planetama u čovekovoj duši, to jest, o osobinama ljudske duše i njenom odnosu prema Bogu i svetu. Kad je pravi kabalist govorio o Božijem Imenu, on je tražio to Ime u duši čoveka i u Prirodi, a ne u mrtvim knjigama, ne u biblijskom tekstu, kao što su radili sholastički kabalisti. Kad je pravi mag govorio o potčinjavanju „duhova“ i elemenata čovekovoj volji, on je pod tim potčinjavanjem podrazumevao potčinjavanje jednoj jedinoj volji različitih čovekovih „Ja“, njegovih različitih želja i sklonosti. Kabala, Alhemija, Astrologija i Magija su paralelni simbolički sistemi psihologije i metafizike. Tarot je kombinacija Kabale, Alhemije, Magije i Astrologije.

Svaka od 56 karata označava nešto aktivno ili pasivno, dobro ili zlo, što se javlja ili iz čovekove volje ili mu dolazi spolja. Dalje, značenja raznih karata usložnjena su na razne načine kombinacijom simboličkih značenja znakova i brojeva. Sve zajedno, 56 karata predstavljaju, tako reći, sliku svih mogućnosti u životu čoveka.

Filozofsko značenje tarota nepotpuno je bez 22 karte Velike Arkane. Te karte imaju, najpre, numeričko značenje, a potom veoma složeno simboličko značenje.

Literatura posvećena Tarotu sastoji se većim delom od tumačenja simboličkih slika 22 karte. Mora se primetiti da bibliografija Tarota nikad ne može biti potpuna, pošto se najvrednije informacije i ključevi za razumevanje Tarota nalaze u delima Alhemije, Astrologije i Misticizma uopšte, čiji autori možda uopšte nisu mislili na Tarot ili ga nisu pominjali. Ali, uopšteno govoreći o literaturi o Tarotu, upoznavanje sa njom je krajnje razočaravajuće, kao i upoznavanje sa okultnom, a posebno teozofskom literaturom, jer sva ta literatura obećava isuviše mnogo u poređenju sa onim što daje.

Svaka od knjiga o Tarotu sadrži nešto interesantno. Ali, uporedo sa vrednim i interesantnim materijalom, one sadrže i mnogo toga bezvrednog, koje je karakteristično za svu „okultnu“ literaturu uopšte. Prenagljeni zaključci, pokriveni rečima koje sam autor nije razumeo, preskakanje teških problema, nedovršena razmišljanja, komplikovanost i nesimetrične konstrukcije. Svi autori koju su pisali o Tarotu uznosili su svoj sistem i zvali ga Univerzalnim Ključem, ali nisu pokazali kako se taj ključ koristi.

Ispitujući 22 karte Tarota u različitim kombinacijama i pokušavajući da ustanovimo moguće i trajne odnose koji postoje među njima, našli smo da je moguće postaviti te karte u parovima, poslednju sa prvom, drugu sa pretposlednjom i tako dalje. I vidimo da karte, kada se postave na taj način, dobijaju veoma interesantno značenje. Karte su poređane ovako:

1-0 (Mag – Luda)

2-21 (Prvosveštenica – Svet)

3-20 (Carica – Sudnji dan)

4-19 (Car – Sunce)

5-18 (Hijerofant – Mesec)

6-17 (Ljubavnici – Zvezda)

7-16 (Kočija – Kula)

8-15 (Pravda – Đavo)

9-14 (Pustinjak – Vreme)

10-13 (Točak sreće – Smrt)

11-12 (Snaga – Obešeni čovek)

Kad se rasporede na ovaj način, jedna karta objašnjava drugu, i što je najvažnije, pokazuje se da one mogu biti objašnjene samo zajedno i nikad se ne mogu objasniti odvojeno.

Izvor: P.D. Uspenski, Novi model univerzuma, preveo Goran Bojić, Metaphysica, 2007.

Ana Arp

Ana Arp je autorka umetničkog projekta A.A.A. Jedna je od prvih u svetu koja je formu sajta počela da koristi kao mogućnost za oblikovanje sopstvenog umetničkog dela. Sadržaj na sajtu stvara autentičan jezik čiju je kombinatoriku omogućila savremena tehnologija koja iz dana u dan biva sve jači medijator između nas i umetnosti, nas i stvarnosti, menja nam život i uspostavlja nov način recepcije. Sadržaj sajta čine reči i slike koje tek zajedno, i u istom kontekstu posmatrane, nalik predmetima u kabinetu kurioziteta, tvore potpuno novu realnost, nov jezik, nov način da se stvari vide i dožive.