Jugoslovenske izdavačke edicije: „Književnost i civilizacija“

Mom obrazovnom procesu nemerljiv doprinos dale su knjige objavljene u ediciji Književnost i civilizacija koju je u okviru izdavačke kuće Nolit uređivao Jovan Hristić. Sećam se da me je sam logo toliko oduševljavao da bih ocenu knjige davala samo na osnovu njega. Znala sam da mora biti dobra knjiga koju vizuelno definišu točak i dorski stub. To je bilo i moje viđenje: književnost kao temelj civilizacijskog toka, temelj važnosti kulture a ne kao deo nečeg isuviše ličnog, zatvorenog ili kao deo klasno i obrazovno povlašćene manjine. Iako su ove knjige bile humanističke i naučne orijentacije, bilo je u samom konceptu, u samom načinu na koji je biblioteka zamišljena, činilo mi se, i nečeg političkog. Nečeg od velike i presudne važnosti za civilizaciju, kulturu, narode, kosmopolitizam, epohu.

Kada je ova edicija oformljena možda su knjige ovakve sadržine bile važne i jedan svetionik koji ne samo što je obasjavao oko sebe, već je isticao, tako, i sam sebe, svoju snagu i važnost. Danas, bez obzira na unutrašnju zaokruženost, aktuelnost, kvalitet i relevantnost ovih knjiga, mi gledamo u monumentalni svetionik čija svetlost tinja i priziva vetar da ga ponovo rasplamsa. Ostaje pitanje da li vremenu u kome smo ove knjige i dalje trebaju. Ja verujem da mu trebaju, da su mu neophodne. Ali, ja sam toliko puta ispadala naivna u društvu, uvek poslednja shvatajući šta je smisao šale, tako da nisam sigurna koliko su moji utisci relevantni. No, bilo kako bilo, važnost ove edicije moramo istaći. Spisak autora, prevodilaca i tiraži-  sve to govori o izvanrednim knjigama čiji spisak sledi u nastavku.

*

Biblioteka Književnost i civilizacija. Urednik: Jovan Hristić

Format 14×20; tvrd povez

 • Ostin Voren i Rene Velek: Teorija književnosti, 1965. Prevod sa engleskog: Aleksandar Spasić i Slobodan Đorđević. Predgovor: dr Nikola Koljević. Str. 418.  Tiraž 8000
 • Erih Auerbah: Mimezis, 1968. Prevod s nemačkog i pogovor: Milan Tabaković. Str. 572. Tiraž 4000
 • Gvido Morpurgo-Taljabue: Savremena estetika, 1968. Prevod s francuskog: Vlastimir Đaković. Predgovor: dr Milan Damnjanović. Str. 570. Tiraž 5000
 • Robert Grevs: Grčki mitovi, 1969. Prevod sa engleskog: Gordana Mitrinović-Omčikus. Str. 635. Tiraž 6000
 • Fransis Fergason: Suština pozorišta, 1970. Prevod sa engleskog i predgovor: Marta Frajnd. Str. 328. Tiraž 3000
 • S. M. Baura: Nasleđe simbolizma, 1970. Prevod sa engleskog i pogovor: Dušan Puvačić. Str. 483. Tiraž 3000
 • Džerald Brenan: Španska književnost, 1970. Prevod sa engleskog: Maristela Matulić-Veličković. Redakcija: Radoje Tatić. Predgovor: Huan Oktavio Prens. Str. 441. Tiraž 3000
 • Fric Martini: Istorija nemačke književnosti, 1971. Prevod s nemačkog: Vera Stojić i Branimir Živojinović. Str. 710. Tiraž 4000
 • Bogadn Suhodolski: Moderna filozofija čoveka, 1972. Prevod s poljskog: Petar Vujičić. Str. 657. Tiraž 4000
 • Umberto Eko: Kultura, informacija, komunikacija, 1973. Prevod sa italijanskog: Mirjana Drndarski. Str. 444. Tiraž 4000
 • Georg Lukač: Duša i oblici, 1973. Prevod s nemačkog: Vera Stojić. Predgovor dr Kasim Prokić. Str. 301. Tiraž 4000
 • Maršal Mekluan: Gutembergova galaksija, 1973. Prevod sa engleskog: Branko Vučićević. Str. 346. Tiraž 4000
 • Jože Pogačnik i Franc Zadravec: Istorija slovenačke književnosti, 1973. Prevod sa slovenačkog: Marija Mitrović i Milorad Živančević. Str. 651. Tiraž 4000
 • Mario Prac: Agonija romantizma, 1974. Prevod sa italijanskog: Cvijeta Jakšić. Str. 459. Tiraž 4000
 • Žorž Pule: Čovek, vreme, književnost, 1974. Prevod s francuskog Ivanka Čemerikić, Dana Milošević, Mirjana Vukmirović-Mihailović, Nikola Bertolino, Ivan Čolović, Branko Jelić, Sreten Marić. Str. 501. Tiraž 4000
 • Solomon Markus: Matematička poetika, 1974. Prevod s rumunskog: Dragan Stojanović i Borislav Krstić. Str. 373. Tiraž 3000
 • Henrik Markjevič: Problemi nauke o književnosti, 1974. Prevod s poljskog dr Stojan Subotin. Str. 388. Tiraž 6000
 • Renato Pođoli: Teorija avangardne umetnosti, 1975. Prevod s italijanskog: Jasna Janićijević. Predgovor: dr Miloš Ilić. Str. 258. Tiraž 4000
 • Ervin Panofski: Umetnost i značenje: Ikonološke studije, 1975. Prevod sa engleskog: Svetozar Ignjačević. Str. 284+94. Tiraž 4000
 • Emil Benventist: Problemi opšte lingvistike, 1975. Prevod s francuskog i predgovor: dr Sreten Marić. Str. 290. Tiraž 4000
 • Lav Vigotski: Psihologija umetnosti, 1975. Prevod s ruskog: Jovan Janićijević. Str. 588. Tiraž 4000
 • Rađanje moderne književnosti: Poezija, zbornik, 1975. Priredili: Sreten Marić i Đorđije Vuković. Str. 584. Tiraž 4000
 • Rađanje moderne književnosti: Roman, zbornik, 1975. Priredio: Aleksandar Petrov. Str. 536. Tiraž 4000
 • Rađanje moderne književnosti: Drama, zbornik, 1975. Priredila: Mirjana Miočinović. Str. 444. Tiraž 4000
 • Marija Janjion: Romantizam, revolucija, marksizam, studije, 1976. Prevod s poljskog: dr Stojan Subotin. Str. 353. Tiraž 4000
 • Kate Hamburger: Logika književnosti, 1976. Prevod s nemačkog: dr Slobodan Grubačić. Str. 320. Tiraž 4000
 • Vejn But: Retorika proze, 1976. Prevod sa engleskog: Branko Vučićević. Str. 464. Tiraž 4000
 • J. M. Lotman: Struktura umetničkog teksta, 1976. Prevod s ruskog i predgovor: dr Novica Petković. Str. 398. Tiraž 4000
 • Luj Breje: Vizantijska civilizacija, 1976. Prevod s francuskog: Ivanka Nikolajević. Str. 550. Tiraž 4000
 • Stanislav Lem: Summa technologiae, 1977. Prevod s poljskog: Petar Vujičić. Str. 452. Tiraž 4000
 • Erih Auerbah: Mimezis, drugo izdanje, 1978. Prevod s nemačkog i pogovor: Milan Tabaković. Str. 566. Tiraž 4000
 • H. R. Jaus: Estetika recepcije, 1978. Prevod s nemačkog: Drinka Gojković. Predgovor: Zoran Konstantinović. Str. 456. Tiraž 4000
 • M. Bahtin: Stvaralaštvo Fransoa Rablea i narodna kultura srednjeg veka i renesanse, 1978. Prevod s ruskog: Ivan Šop i Tihomir Vučković. Str. 493. Tiraž 4000
 • Umetnost tumačenja poezije, zbornik, 1978. Priredili D. Nedeljković i M. Radović
 • Teorija filma. Priredio Dušan Stojanović.
 • Đerđ Lukač: Istorija razvoja moderne drame, 1978. Prevod s mađarskog: Sava Babić. Str. 528. Tiraž 4000

Izvor: NOLIT 1928-1978. Bibliografija, priredio Dragoljub Popović, Beograd, 1978.