Mesec: oktobar 2021

 • Novi A.A.A logo

  Novi A.A.A logo

  Novi zaštitni znak sajta A.A.A tu je da obeleži početak nove dekade u koju ulazi ovaj umetnički projekat Ane Arp. Znak predstavlja način kretanja kroz sadržaj odnosno ruke dok pomera miš i oka koje se kreće od teksta ka tekstu. To kretanje zadobija jednu lavirintsku shemu a lavirint je jedan od najdirektnijih simbola putovanja koje…

 • A.A.A – Umetničko delo Ane Arp

  A.A.A – Umetničko delo Ane Arp

  Ana Arp je savremeni srpski pisac i autorka umetničkog projekta A.A.A. A.A.A je njeno prvo delo i ono je u potpunosti realizovano u digitalnom obliku. Jedna je od prvih u svetu koja je formu sajta počela da koristi kao mogućnost za oblikovanje sopstvenog umetničkog dela. Sadržaj na sajtu stvara autentičan jezik čiju je kombinatoriku omogućila…

 • Prevodi Ane Arp

  Prevodi Ane Arp

  Povodom deset godina sajta  A.A.A želim da priložim neke od svojih prevoda koji su nastajali spontano i kojima sam prilazila neambiciozno. Sebe nikada nisam videla kao prevodioca. Uprkos tome što sam dosta pesama prevela, pre svega za sopstvene potrebe, i često zarad jezičke vežbe koja je piscima neophodna, ne bih sebe mogla nazvati prevodiocem, a…