Časopis „Minotaur“

Časopis Minotaur izlazio je u Parizu između 1933. i 1939. godine. U njemu su objavljivana dela umetnika okupljenih oko Andre Bretona i nadrealističkog pokreta, tada aktuelnog u francuskoj kulturi. Osnivač magazina bio je Alber Skira, dok su urednici bili Breton i Pjer Mabij (poznata je njegova knjiga Ogledalo čudesnog).

Časopis je za svaku naslovnu stranu posebno objavljivao dela tadašnjih najpoznatijih umetnika, od Dalija i Pikasa, do Magrita, Matisa i Maksa Ernsta. Takav koncept morao je imati ozbiljnog finansijskog pokrovitelja koga su nadrealisti pronašli u Edvardu Džejmsu, čoveku koga je Rene Magrit jednom prilikom i portretisao. To je muškarac koji se posmatra u ogledalu, ali umesto svog lica vidi svoja leđa.

Osim saradnika na vizuelnom izgledu, u Minotauru su svoja dela objavljivali mnogi književnici toga doba, i oni koji nisu nužno bili vezani za nadrealističku poetiku. Neki od njih su bili Pol Elijar, Žak Lakan, Žorž Bataj, Kurt Vejl. Kada su slikari u pitanju, u Minotauru su svoje radove objavljivali Pikaso, Dali, Dišan, Miro, Matis, Magrit, Diego Rivera.

Ukoliko bismo Minotaur morali da stavimo u kontekst, valjalo bi da se osvrnemo i na reči Slavice Batos povodom ovog časopisa:

Nadrealistički osvajački pohod na svet umetnosti i književnosti odrekao se svoje prevratničke misije 1933. godine, kad je glasilo pokreta, poznato pod imenom „Nadrealizam u službi revolucije“, prestalo da izlazi i ustupilo mesto luksuzno opremljenom časopisu „Minotaur“. Transformacija skromnog biltena – štampanog s malo para ali mnogo entuzijazma – u coffee table reviju namenjenu salonima i salonskim konverzacijama, označila je kraj pokreta čiji je cilj bio da promeni društvo i ljudsku psihu a koji je, lagano i nezadrživo, počeo da se pretvara u umetnički trend.

Evo spiska slikara čija su se dela našla na naslovnoj strani:

Prvi broj: Pablo Pikaso, 1933.
Drugi broj: Gaston-Luj Ruž, 1933.
Treći i četvrti broj: Andre Deren, 1933.
Peti broj: Fransisko Bores, 1934.
Šesti broj: Marsel Dišan, 1934.
Sedmi broj: Huan Miro, 1935.
Osmi broj: Salvador Dali, 1936.
Deveti broj: Anri Matis, 1936.
Deseti broj: Rene Magrit, 1937.
Jedanaesti broj: Maks Ernst, 1938.
Dvanaesti i trinaesti broj: Andre Mason & Diego Rivera, 1939.

Citat Slavice Batos: Osunčani nadrealizam

Detaljnije o ovom časopisu možete pogledati ovde i ovde.

Naslovna strana: Anri Matis
Naslovna strana: Huan Miro
Naslovna strana: Diego Rivera
Naslovna strana: Maks Ernst
Naslovna strana: Salvador Dali
Naslovna strana: Rene Magrit
Naslovna strana: Andre Deren
Naslovna strana: Fransoa Bores
Naslovna strana: Andre Mason
Ana Arp

Ana Arp je autorka umetničkog projekta A.A.A. Jedna je od prvih u svetu koja je formu sajta počela da koristi kao mogućnost za oblikovanje sopstvenog umetničkog dela. Sadržaj na sajtu stvara autentičan jezik čiju je kombinatoriku omogućila savremena tehnologija koja iz dana u dan biva sve jači medijator između nas i umetnosti, nas i stvarnosti, menja nam život i uspostavlja nov način recepcije. Sadržaj sajta čine reči i slike koje tek zajedno, i u istom kontekstu posmatrane, nalik predmetima u kabinetu kurioziteta, tvore potpuno novu realnost, nov jezik, nov način da se stvari vide i dožive.